Liban  

Procjenjuje se da je 17,400 ljudi nestalo u toku civilnih sukoba u Libanu u periodu između 1975. i 1990. iako su zakonodavni i administrativni koraci poduzeti, jedna sveobuhvatna, državom potpomognuta, pravna i društvena strategija rješavanja ovog problema još uvijek nije implementirana.

Za više informacija o tome kako je ICMP pružio pomoć Libanu, kliknite ovdje.