The International Day of the Disappeared

Nasilno odvedene i nestale osobe su neriješeni problem cijelog svijeta.

ICMP apeluje na zemlje da se pridruže konvenciji o prisilnom nestanku.

Na Međunarodni dan nestalih osoba, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) želi podsjetiti da je pitanje osoba nestalih usljed oružanih sukoba, zločina protiv čovječnosti i drugih kršenja ljudskih prava i dalje neriješen problem globalnih razmjera. ICMP apeluje na države da se pridruže Konvenciji o zaštiti svih osoba od nasilnih nestanaka i da preuzmu odgovornost za pronalazak i identifikaciju nestalih osoba, za izgradnju odgovarajućih institucija za traženje nestalih osoba i poziva na poštivanje prava porodica nestalih, uključujući pravo porodica na informacije o sudbini svojih nestalih srodnika.

Generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger, je uz obilježavanje ovog dana naglasila da su „nestale osobe snažan simbol neuspjeha u zaštiti individualnih prava i vladavini zakona. Oni su stalan podsjetnik ljudske ranjivosti i samovolje. Problem nestalih osoba doprinosi održavanju atmosfere nepovjerenja koja vrlo često definira krhka društva tek izašla iz sukoba i razdora. Stoga je važno tražiti odgovor za svaki pojedinačni slučaj nestale osobe, ali je važno i nastojati ovaj problem riješiti na nivou društva, gdje on negativno utiče na vjerodostojnost i perspektivu političkih, demokratskih kao i institucija za provedbu zakona.”
Bomberger je dodala da „članovi porodica imaju pravo na informacije o sudbini svojih nestalih, pravo koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i Međunarodnom poveljom o građanskim i političkim pravima, a potvrđeno je i Rezolucijom 7/28 Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija, te drugim instrumentima kojim se ljudska prava garantuju te međunarodnim humanitarnim pravom za vrijeme trajanja oružanog sukoba.”
„Postoji malo zemalja u svijetu koje nisu zahvaćene problemom nestanaka i nestalih osoba. Neke zemlje, naročito one u regionu Zapadnog Balkana, Latinskoj Americi i Jugoistočnoj Aziji, preduzele su korake za rješavanje ovog problema. Irak je poduzeo nekoliko smjelih inicijativa u nastojanju da pronađe i do milion svojih nestalih osoba”, izjavila je Bomberger. “Među tim inicijativama su kreiranje zakona o nestalim osobama koji omogućava porodicama nestalih pristup pravima i pogodnostima, uspostavljanje institucija za provedbu zakona kako bi vlasti bile u stanju tragati za nestalim na transparentan, odgovoran i nediskriminatoran način, upotreba savremenih forenzičkih tehnika za traženje i precizno identifikovanje nestalih, kao i bolji angažman tužilaca i sudova kako bi se porodicama nestalih omogućio pristup pravdi.”
Inicijativa za komemoraciju ovog međunarodnog dana potekla je od Latinoameričke federacije udruženja zatočenih i nestalih osoba, osnovane 1981. godine u Kostariki. Nasilni nestanci su se dešavali u cijelom svijetu i još uvijek su praksa određenih režima, te u nestabilnim ili ratom zahvaćenim područjima.
U skladu sa svojim mandatom, ICMP nastoji obezbijediti saradnju vlada i drugih organa vlasti pri lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba, drugih oblika neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava, te nastoji pružiti pomoć u provođenju ovih aktivnosti. ICMP je prvi uveo upotrebu DNK-tehnologije u masovnu identifikaciju nestalih osoba. Do danas, ICMP je pomogao u naučno-utemeljenoj identifikaciji 18.000 osoba, a baza ICMP-a sadrži 150.000 genetskih uzoraka nestalih osoba iz preko 20 zemalja.
ICMP daje doprinos institucionalnim reformama i pruža pomoć pravosudnim organima. ICMP radi sa organizacijama civilnog društva, podstiče učešće javnosti u svojim aktivnostima i doprinosi razvijanju odgovarajućih oblika komemoracije i iskazivanja poštovanja prema nestalim osobama.

U Bosni i Hercegovini, Institut za nestale osobe/lica (INO/INL), Međunarodni komitet crvenog križa/krsta (MKCK) i Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) danas organizuju nekoliko događaja kojim će se obilježiti ovaj važni dan. Sa dvije trećine pronađenih od oko 30.000 svojih nestalih osoba, Bosna i Hercegovina daje nadu drugim zemljama da se pitanje nestalih osoba može uspješno rješavati. BiH je prva zemlja koja je usvojila posebno posvećen Zakon o nestalim osobama, 2004. godine.