QIAGEN i ICMP kreću s primjenom najnovije generacije rješenja za testiranje DNK u svrhu identificiranja nestalih osoba

Hag, 24.10.2017. godine: Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) danas je najavila početak primjene radnog procesa najnovije generacije metoda za sekvenciranja DNK (NGS), koji je nastao u suradnji s poduzećem QIAGEN N.V. za potrebe laboratorija ICMP-a za identifikaciju nestalih osoba pomoću DNK u Hagu, u Nizozemskoj. Ovo rješenje sadrži QIAGEN-ov sistem GeneReader NGS i obuhvaća sve aspekte radnog procesa u laboratoriju za analizu DNK, od izdvajanja uzoraka, do završne analize, čime stvara jedinstveno iskustvo korisnika po načelu „od uzorka do uvida u rezultate“. Radni proces uključuje automatizirane instrumente i potrošni materijal marke QIAGEN za izdvajanje DNK, automatizirano rukovanje tečnošću, određivanje količine, pripremu uzoraka i najnoviji proces, masivno paralelno sekvenciranje (MPS).

“Podrška poduzeća QIAGEN Međunarodnoj komisiji za nestale osobe je pravovremena, fokusirana i znatna,“ izjavila je danas glavna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger. “Naše partnerstvo s QIAGEN-om i drugim poduzećima s vodećom tehnologijom omogućuje nam održavanje laboratorijskog sistema ICMP-ja kao laboratorijskog sistema analize DNK za identifikaciju ljudi s velikim protokom koji je vodeći u svijetu, a u mogućnosti je odgovoriti – brzo, ekonomično i efikasno – na potrebe pri identifikaciji nestalih osoba bilo gdje.”

Glavni direktor QIAGEN-a, Peer Schatz

Glavni direktor poduzeća QIAGEN, Peer Schatz izjavio je: “Ova suradnje proizlazi iz zajedničke strasti za primjenom najnovijih tehnologija u rješavanju vrlo važnih i vrlo zahtjevnih potreba. Ratovi, katastrofe i drugi događaji koji razdvoje žrtve od porodica ostavljaju za sobom neodgovorena pitanja i ogromnu tugu. Mi smatramo da primjena ovih najnovijih tehnologija ima potencijal pomoći onima koji prolaze kroz tu strašnu neizvjesnost. Globalna uloga ICMP-a u osiguravanju suradnje vlasti i drugih agencija kako bi se opravdali složeni ili veliki projekti identifikacije nestalih osoba zahtijeva najbolje radne procese u analizi DNK, a ostvarenje toga je još jedan primjer misije QIAGEN-a da omogući poboljšanje života.”

ICMP i niz akademskih institucija blisko su surađivale s poduzećem QIAGEN na razvoju snažnog panela za SNP (jednonukleotidni polimorfizam), naročito dizajniranog za identifikaciju nestalih osoba. ICMP-ova platforma MPs-Plex pretražuje više od 1400 lokacija u ljudskom genomu, maksimalno iskorištavajući snagu masivnog paralelnog sekvenciranja. Pored prilagođenog panela, QIAGEN će ICMP-u trajno osigurati softver, reagense, potrošni materijal i tehničku podršku.

Od 2001. godine, ICMP upravlja najmodernijim laboratorijskim sistemom za analizu DNK koji se bavi isključivo identifikacijom nestalih osoba. Sistem ima sposobnost velikog protoka, kako bi mogao pomoći vladama u svijetu u identificiranju velikog broja osoba nestalih u sukobima, u kršenjima ljudskih prava, prirodnim katastrofama i onima koje je izazvao čovjek, kao žrtve organiziranog kriminala, izvanrednih migracija i drugih okolnosti pod kojima ljudi nestaju ne svojom voljom.

Sistem, koji je osmišljen za rad s najzahtjevnijim slučajevima, radi po načelu velikog protoka, dao je rezultate analize DNK u više od 50 000 slučajeva degradiranih skeletnih ostataka i doprinio je identifikaciji oko 20 000 osoba širom svijeta. Novi laboratorij ICMP-a u Hagu teži održavanju kapaciteta rada na do 10 000 slučajeva godišnje. Tokom dvije decenije, ICMP je odgovorio na veliki raspon složenih scenarija u vezi nestalih osoba u preko 40 zemalja, među ostalim i u Bosni i Hercegovini, gdje je pomogao državi u identificiranju gotovo 90% od oko 8 000 žrtava genocida u Srebrenici. Nakon cunamija u jugoistočnoj Aziji 2004. godine, u suradnji s INTERPOL-om, angažirao je svoju stručnost na polju forenzike u okviru velikog međunarodnog programa Identifikacija žrtava katastrofe (program DVI). Laboratorijski sistem također je ključna komponenta ICMP-ovog Centra izvrsnosti u obuci, te podržava ICMP-ove programe na zapadnom Balkanu, Bliskom Istoku, sjevernoj Africi i u Latinskoj Americi.

O ICMP-u

ICMP je međunarodna organizacija čiji rad se temelji na međunarodnom sporazumu, a sjedište joj je u Hagu, u Nizozemskoj. Njen mandat obuhvaća osiguranje suradnje vlasti i drugih u pronalaženju i identifikaciji osoba nestalih u sukobima, u kršenjima ljudskih prava, katastrofama, kao žrtve organiziranog kriminala, izvanrednih migracija i drugih uzroka, te pomoć u tom procesu. Komisija je jedina međunarodna organizacija čiji je zadatak isključivo rad na pitanju nestalih osoba.

O QIAGEN-u

QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Prime Standard frankfurtske burze: QIA), je holding poduzeće sa sjedištem u Nizozemskoj. Vodeći je u svijetu u isporuci rješenja po načelu „od uzorka do uvida u rezultate“, što klijentima omogućuje vrijedan uvid u molekularnu strukturu od uzoraka koji sadrže osnovne elemente života. Naše tehnologije za uzimanje uzoraka izoliraju i obrađuju DNK, RNK i proteine iz krvi, tkiva i drugih materijala. Tehnologije ispitivanja čine te biomolekule vidljivima i spremnima za analizu. Bioinformatički softver i baze znanja tumače podatke, što rezultira relevantnim rezultatima s praktičnom primjenom. Automatizirana rješenja to povezuju u besprijekorne i ekonomične radne procese. QIAGEN isporučuje svoja rješenje više od 500 000 klijenata širom svijeta u području molekularne dijagnostike (zdravstvo), primijenjenog testiranja (forenzika, testiranje u veterinarstvu i sigurnosti hrane), farmacije (farmaceutska i biotehnološka poduzeća) i akademskog rada (istraživanja u biomedicinskim znanostima). Na dan 30.6.2017. godine, QIAGEN je zapošljavao oko 4 600 osoba na preko 35 lokacija širom svijeta. Više informacija na: http://www.QIAGEN.com