Delegation from El Salvador Visits International Commission on Missing Persons

Delegation from El Salvador in HQ of the ICMP

Delegation from El Salvador in HQ of the ICMP

Kao rezultat saradnje između Centra za ljudska prava na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji, salvadorske organizacije „Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos“ (udruženje za traženje nestale djece) i Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), ICMP je upriličio multidisciplinarnu radionicu za delegaciju od devet predstavnika El Salvadora.

Delegacija koja je danas okončala svoju posjetu BiH sastojala se od predstavnika vladinih i nevladinih institucija iz El Salvadora, uključujući Ured ombudsmana za ljudska prava, Državnu komisiju za nestale osobe, Vrhovni sud pravde, Institut za sudsku medicinu, te organizacije „Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos“, „Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador“ i „Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec“.

Tokom sedmodnevne posjete delegacija se susrela sa ekspertima uključenim u proces traženja i identifikacije nestalih osoba u BiH, forenzičkim arheolozima, antropolozima i genetičarima, predstavnicima pravosudnih institucija, Instituta za nestale osobe BiH i udruženja porodica nestalih. Članovi delegacije su učestvovali u debatama i grupnim diskusijama po pitanju normativnih akata, konceptima izgradnje institucija, potrebi za specifičnim zakonskim rješenjima, ulozi porodica nestalih u procesu te kreiranju centralne evidencije nestalih osoba.

„El Salvador pokušava da se nosi sa ogromnim brojem slučajeva nestalih osoba, a činjenica da je delegacija došla ovdje, u posjetu ne samo ICMP-u nego i lokalnim bh. institucijama i nevladinim organizacijama, pokazuje da su odlučni da riješe taj problem”, izjavila je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a. “Vjerujem da će ova posjeta ključnih ljudi pomoći El Salvadoru da napravi pomak naprijed u rješavanju ovog bolnog pitanja”.

Prema nezvaničnim izvorima, sukobi u El Salvadoru od 1980. do 1992. godine imali su za posljedicu i nestanak oko 8.000 osoba, od kojih veliki broj djece. Nekoliko organizacija je nastalo sa zadatkom da riješe problem nestale djece, poput Državne komisije za nestale osobe i „ProBusqueda“. Osim osoba koje su nestale u navedenim oružanim sukobima, sve je veći broj novih nestanaka usljed organizovanog kriminala i ilegalne migracije.

Prema riječima Estera Alvarengae, koordinatora „Probusqueda“, cilj posjete bio je „da se steknu saznanja o naučnom radu ICMP-a na traženju nestalih osoba, kao i da se saznaju elementi koji će nam omogućiti da unaprijedimo naše kapacitete za traženje osoba nestalih u oružanim sukobima“.

Dr. Cristian Orrego, direktor forenzičkih projekata u Centru za ljudska prava Univerziteta Berkley, izjavio je da je „ova posjeta bila vrlo važna jer nam je pružila priliku da razgovaramo o izvanrednom radu i rezultatima koje je ICMP ostvario u proteklih deset godina, a koji će El Salvadoru pružiti korisne smjernice za rad”.

Dr. Florentín Meléndez, koordinator Komisije za modernizaciju Vrhovnog suda pravde, izjavio je da je posjeta „ukazala na važnost naučno-tehničke saradnje čime će se unaprijediti istraga zločina počinjenih u El Salvadoru i ojačati uloga Instituta za sudsku medicinu, naročito u slučajevima grubih kršenja ljudskih prava poput prisilnih nestanaka djece“.

Posjeta je ostvarena uz finansijsku pomoć američkog State Departmenta.

ICMP nastoji obezbijediti saradnju vlada i drugih organa vlasti pri lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba, drugih oblika neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava, te nastoji pružiti pomoć u provođenju ovih aktivnosti. ICMP je prvi uveo upotrebu DNK-tehnologije u masovnu identifikaciju nestalih osoba. Do danas, ICMP je pomogao u naučno utemeljenoj identifikaciji 18.000 osoba, a baza ICMP-a sadrži 150.000 genetskih uzoraka nestalih osoba. ICMP posjeduje DNK-laboratorijski sistem najvećeg kapaciteta na svijetu za identifikaciju nestalih osoba i kao takav postao je centar koji pruža takvu pomoć u cijelom svijetu, ne samo u slučajevima kršenja ljudskih prava, nego i u slučajevima prirodnih katastrofa. ICMP je razvio jedinstvenu softversku platformu „fDMS” za upravljanje ovim složenim podacima, koju ustupa na korištenje vladama.