Extension of project proposal submission deadline

ICMP would like to notify family associations of missing persons that the deadline for submission of their project proposals has been extended to 31 December 2011.

ICMP njofton shoqatat familjare për persona të zhdukur se afati për dorëzimin e projekt propozimeve është shtyer deri më 31.12.2011.