El Salvador

Por Linda Hess Miller [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

 

El Salvador

 Sukob u El Salvadoru je nastao nakon decenije političke nestalnosti tokom koje se vojni kadar sukobio sa agrarnom populacijom koja je bila bez svoje obradive zemlje. Ubistvo arhiepiskopa Oscar Romera kojeg je ubio odred smrti pripadnika desničarskih struja u martu 1980. dalo je sliku brutalnosti koja je obilježila cijelu narednu deceniju.

Prema neslužbenim procjenama 8,000 do 9,000 osoba je nestalo u periodu sukoba između 1980. i 1992.   Značajan broj njih su bila djeca, za mnoge od kojih se vjeruje da su usvojeni ilegalnim postupcima u El Salvadoru, S.A.D.-u i Evropi.

Zakon o amnestiji iz 1993., odobren samo pet dana nakon objave izvještaja o velikim kršenjima ljudskih prava tokom sukoba Komisije za istinu koji je podržao UN (sastavni dio mirovnog sporazuma), omogućio je da krivci za nestanke i ostale zločine prođu nekažnjeno.

Napori prema pronalaženju i identifikaciji nestalih stoga predstavlja značajan element u post ratnom procesu nacionalnog pomirenja budući da u većini slučajeva porodice nestalih nemaju mogućnost traženja pravnih lijekova.

Nekoliko organizacija je uspostavljeno s ciljem rješavanja problema nestalih osoba u El Salvadoru. Jedna od njih je Pro-Búsqueda, nevladina organizacija osnovana 1994.zbog portage za djecom koja su nestala usljed sukoba.

ICMP-ovo angažovanje u El Salvadoru je bilo u saradnji sa Centrom za ljudska prava Univerziteta Kalifornija , Berkeley, uz subvenciju koju je obezbijedila vlada S.A.D. Cilj projekta ICMP-a je ojačati forenzičke kapacitete za analizu DNK u državi kao i promovirati izgradnju kapaciteta sveukupno, te koordinirati razmjenu informacija u vezi sa pronalaskom i identifikacijom nestalih.

U augustu 2012. ICMP je potpisao sporazum sa Centrom za ljudska prava i nevladinom organizacijom Pro-Búsqueda o dobijanju informacija o srodstvu i DNK profilima iz bioloških referentnih uzoraka koji su poslani iz El Salvadora.