Čile

See page for author [CC-BY-SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

U februaru 1991. Državna komisija za istinu i pomirenje u Čileu je objavila izvještaj  u kojem su detaljno opisana kršenja ljudskih prava, što je rezultiralo smrću i nestankom ljudi tokom vojne vladavine pod Augustom Pinochet-om (od 1973. do 1990.). Prema ovom izvještaju , 2,296 ljudi su ubijeni u toku tih 17 godina. Naredne procjene su dale broj od 3,400 nestalih. Rješavanje problema nestalih se smatra ključnim elementom u procesu društvenog pomirenja nakon povratka u demokratiju.

Napori na pronalasku i identifikovanju nestalih osoba se nastavljaju. Ovaj problem je dodatno zakompliciran samim pitanjima o tačnosti ranih identifikacija.

  1. maja 2006. godine, predsjedinčka savjetodavna Komisija za ljudska prava je osnovana da bi se poboljšao tempo i efikasnost rada na rješavanju slučajeva nestalih osoba koje su nestale u periodu od 1973. do 1990. Komisija je formirala odbor stručnjaka kako bi se uspostavile osnove za jedan sistem identifikacije koji bi bio u skladu sa standardima koje očekuje rodbina, znanstvena zajednica i građani uopšte. ICMP učestvuje u radu ovog odbora.

ICMP-evo učešće u odboru je u junu 2008. godine rezultiralo potpisivanjem Sporazuma sa vladom Čilea o pružanju tehničke pomoći pri identifikovanju žrtava prisilnog nestanka u periodu od sedamdesetih godina prošlog stoljeća. Ovaj Sporazum sa “Servicio Médico Legal” je obnovljen 2010. i još jednom 2013. godine.

ICMP je pomogao sa analizom DNK 2,432 referentna uzorka kao i 194 uzorka posmrtnih ostataka nestalih osoba, te je pružio opsežnu pomoć kod podudranja DNK i konsultacijama.