Sirija

By DFID - UK Department for International Development [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Prema Uredu visokog Komesara za ljudska prava Ujedinjenih Nacija, prisilni nestanci su bili pečat vladajućeg režima u Siriji s ciljem eliminisanja opozicionih grupa, te da bi se  stvorila klima straha kao sredstvo za gušenje pobune. Takođe, naoružana opozicija, uključujući Slobodnu Sirijsku Armiju, su odgovorne za otmice, ubistva i torture vladinih saveznika, te članova Alawi zajednice.

Procjenjeno je da su skoro 50,000 osoba nestale u Siriji, od toga 17,000 kao posljedica vladavine  Hafez al-Assada i Bashar al-Assada, a 30,000 kao rezultat trenutnog konflikta. Od kako su nedavne borbe počele 2011. godine, bilo je izvještaja o dodatnih 30 nestalih osoba kao i o masovnim  grobnicama u blizini većih gradova kao što su Deraa, Damask, Aleppo, te u kršćanskom gradu Sadad.

Zatim oko 600 Libanaca je nestalo iz Sirije usljed civilnog sukoba u Libanu u periodu od 1975. do 1990. te sirijske okupacije koja je zatim uslijedila i trajala do 2005. godine.

Centar za dokumentaciju nasilja  , prikuplja imena pritvorenih, te mjesto i datum njihovih hapšenja. Avaaz , Centar za pravdu i odgovornost Sirije, Sirijski opservatorij za ljudska prava , te Centar za proučavanje ljudskih prava u Damsku  su uključeni u traženje nestalih, pritvorenih i mrtvih koristeći se različitim kriterijima i statističkim istražnim metodama.

Druge Agencije koje su angažovane za prikupljanje i tabeliranje podataka o nestalim osobama u Siriji uključuju:   

Grupu za analizu podataka o ljudskim pravima

Sirijsku komisiju za tranzicionu pravdu

Međunarodnu nezavisnu komisiju za upite o sirijsko-arapskoj Republici

Zakon o nestalim

Human Rights Watch

Amnesty International

Međunarodni komitet crvenog krsta

Sirijski Centar za pravdu i odgovornost

Sirijski Centar za statistiku i istraživanje

ICMP trenutno pomaže sirijskim nevladinim organizacijama koje su kontaktirale ICMP, te sarađuje sa Sirijskom komisijom za tranzicijsku pravdu  u njihovim naporima da se izgrade programi kao i budući planovi za ponovno uspostavljanje pravde u Siriji.

ICMP je predložio da se radi i sa Sirijskim izbjeglicama i raseljenim osobama van države da bi se mogli prikupiti i sortirati podaci o članovima porodica nestalih preko Elektronskog Centra za upite. Iako se ovaj prijedlog nije pokrenuo naprijed, ICMP će nastaviti da traži opcije rješavanja problema nestalih osoba u Siriji. Bilo kakvo angažovanje ICMP-a će težiti da uspostavi preduslove za program pronalaženja nestalih osoba što će biti osnovna komponenta za buduće napore prema pomirenju i traženju pravde.