Irak

U Iraku je nestao veliki broj osoba. Procjenjuje se da je u toku decenija sukoba i kršenja prava nestalo od jedne četvrtine miliona do million osoba. Danas se milioni članova porodica bore sa neizvjesnosti koja se tiče sudbine njihovih voljenih. ICMP pomaže Iraku u izgradnji institucionalnih kapaciteta koji će omogučiti građanima da riješe pitanje nestalih.

ICMP-ovo osoblje je prvi puta posjetilo Irak 2003. godine da bi  procijenili na koji način bi se mogla pružiti pomoć ovoj zemlji, a 2005. su počeli raditi sa njihovim insitucijama. ICMP je osnovao ured u Bagdadu 2008., te u Erbilu 2010.godine.

ICMP je pomogao u kreiranju Zakona o zaštiti masovnih grobnica, 2005. ovaj zakon pruža pravne mehanizme za pronalaženje nestalih osoba, vršenje iskopavanja posmrtnih ostataka, te identifikovanja ekshumiranih iz masovnih grobnica. Prema ovom zakonu Mnistarstvo za ljudska prava je određeno za lidera ovih napora.

ICMP je 2012. potpisao sporazum sa četiri ministartva koji su uključeni u proces rješavanja pitanja nestalih osoba: Ministarstvo za ljudska prava, Ministarstvo zdravstva Bagdada i Erbila i Ministarstvo žrtava i Anfal genocida. U preambuli ovog sporazuma vlasti priznaju da porodice imaju pravo da znaju sudbinu i lokaciju nestalih članova njihove porodice, da je neizvjesnost sudbine nestalih jedan stalan izvor bola i prepreka ponovnoj izgradnji civilnog društva u Iraku, da je vlada direktno odgovorna za napore koji se čine prema pronalsku i identifikaciji nestalih, te da zbog specifičnih okolnosti u Iraku, proces identifikacije zasnovan na analizi DNK dopunjen drugim forenzičkim metodama, jeste najprikladniji. Sporazum je usmjeren prema izgradnji iračkih institucionih kapaciteta zbog rješavanja problema nestalih na jedan transparentan način, bez obzira na porijeklo ili pripadnost određenoj sekti.

U okviru svog programa pomaganja razvoja tehničkih kapaciteta iračkih institucija, te uspostavljanja jednog održivog procesa pronalaženja, iskopavanja i identifikovanja nestalih, ICMP je obučio preko 550 iračkih eksperata iz različitih institucija koje su uključene u proces iz svih sektaških i državnih redova, da rade zajedno na istragama slučajeva nestalih osoba.

ICMP je predstavio učinkovite metodologije identifikacija iračkim forenzičarima, uključujući upoređivanje DNK pronađenih kostiju i uzoraka krvi koje daju preživjeli članovi porodica. Ova obuka, koja se vrši i u Iraku i u glavnom sjedištu ICMP-a u Sarajevu uključuje osnovno izdvajanje DNK, metodologije sekvenciranja i amplificiranja, te uključuje predstavljanje koncepta testiranja velikog broja uzoraka što je od vitalnog značaja za sposobnost Iračana u testiranju i upoređivanju preko million uzoraka krvi i kostiju koje će nadležni morati da prikupe.

ICMP je takođe kreirao mrežu među iračkim članovima porodica nestalih koji dijele iskustva i informacije, čime doprinose procesu rješavanja sudbine svojih voljenih, te doprinose procesu otkrivanja istine, postizanja pravde i restitucije.

ICMP je pružio podršku Fondaciji žrtava (eng.skr.MF), te Ministarstvu žrtava i Anfal genocida (skr. MoMAA) u iračkom dijelu Kurdistana. Ova podrška se ogledala u formulisanju inicijativa politike rješavanja potreba porodica nestalih, te kreiranju tehničkog plana lociranja, iskopavanja i identifikovanja nestalih, dok se istovremeno radi na izgradnji institucionog i pravnog kapaciteta, koji su potrebni za održivost ovog procesa.

Takođe, ICMP je u svojim prostorijama u Bosni i Hercegovini primio posjete članova udruženja porodica nestalih kao i predstavnika Ministarstva ljudskih prava i Ministarstva zdravstva.

U okviru tekućeg programa Inicijativa civilnog društva, ICMP radi sa ključnim ministarstvima s ciljem olakšavanja dijaloga o pitanjima nestalih osoba između civilnog društva i vladinih institucija, te jačanja kapaciteta grupa žrtava.

Osim organizovanja obuka, osoblje ICMP-a prisustvuje iskopavanjima zajedno sa iračkim vlastima, kada pružaju savjete i pomoć, te bilježe dodatne potrebe obuka koje se uključuju u buduće obuke. Kao rezultat partnerstva, iračke vlasti su izvršile nekoliko uspješnih iskopavanja uključujući i jednu lokaciju gdje je tim za iskopavanja, pronašao 1,000 kompleta posmrtnih ostataka.

Međunarodni pravni instrumenti

Irak je zemlja potpisnica važnih međunarodnih instrumenata o zaštiti ljudskih prava, kao sto su ICCPR, CESR, CAT i Konvencija. Irak nije zemlja potpisnica Rimskog Statuta, iako je učinila potrebne korake da pristupi Statutu 2005. godine, odluka o pristupanju je povučena.

Ustavni okvir

Irački Ustav iz 2005. godine garantuje niz ljudskih prava i sloboda. Tačnije, nalaže zaštitu prava na život, sigurnost i slobodu, jednakost pred zakonom, pravo na privatnost i zaštitu porodice kao temelja društva.

Ustav iz 2005. godine, koji je odobren referendumom 15. oktobra 2005. godine, ukinuo je prethodni Zakon o Administraciji za Irak u tranzicionom period (Tranzicioni zakon) kao privremeni ustav nakon pada Saddama Husseina i Ba’ ath političke stranke 2003. godine.

Tranzicioni zakon je usvojen od strane Iračkog upravljačkog vijeća uspostavljenog od strane Koalicije privremene vlasti predvođene SAD-om.

Lex Specialis

Unutar iračkog krivičnog Sistema, Vrhovni krivični tribunal u Iraku je uspostavljen Zakonom broj 10 iz 2005. godine koji je usvojen 18. oktobra iste godine. Ima ovlasti nad slučajevima genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih ozbiljnih zločina počinjenih od 1968. do 2003. godine. Tribunal ima svoj Statut i proceduralna pravila, te pravila za dokaze. Irački CPC se primjenjuje uz pravila Tribunala.

2006. godine irački parlament je usvojio Zakon o zaštiti masovnih grobnica uspostavljajući mehanizam za lociranje nestalih osoba, obavljanje ekshumacija i identificiranje ljudskih ostataka ekshumiranih iz masovnih grobnica. Cilj ovog zakona je da se zaštite masovne grobnice od uznemiravanja, neregulisanih ekshumacija, te ekshumacija bez dozvole Ministarstva za ljudska prava, i kako bi se olakšala krivična gonjenja.

Prema ovom zakonu, Ministarstvo za ljudska prava treba da vodi proces ekshumacije i obliježavanja grobnica, kao i dokumentovanje dokaza koji se mogu koristiti pred sudovima u istragama i procesuiranju ozbiljnih međunarodnih zločina. Drugi učesnici u ovom procesu su sudovi, ured državnog tužioca, Ministarstvo unutrašnjih poslova, forenzički stručnjaci i predstavnici lokalnih vlasti. Ministarstvo za ljudska prava je zatvoreno u augustu 2015. godine u sklopu mjera štednje trenutne vlade.

Kad su u pitanju prava i povlastice za žrtve, 2006. godine, Iračko Vijeće Zastupnika je usvojilo Zakon o uspostavljanju fondacije za mučenike. Ovaj Zakon daje članovima porodica mučenika određene povlastice uključujući mirovinu, kućno zbrinjavanje, porezne olakšice, stipendije i druge oblike pomoći.

Slične povlastice su predviđene i Zakonom o pravima i privilegijama porodica mučenika i žrtvama Anfala u Kurdistanu.

Drugi zakoni i mjere

Iračka Baza podataka nestalih osoba i njihovih srodnika je uspostavljena sporazumom sa ICMP-om, pružajući standard za procesuiranje podataka, uključujući i obuku za uposlenike ministarstva o procesuiranju ante-mortem podataka o upotrebi forenzičkih podataka u krivičnim istragama i implementiranju mjera za zaštitu ličnih podataka. Kao dio sporazuma, osjetljiviji lični podaci se čuvaju na serverima ICMP-a, dok ostale pogodnosti proizilaze iz institucionalnih zaštita koje ICMP ima prema međunarodnom zakonu.