Kuvajt

Irak je napao Kuvajt 2. Augusta 1990, koji je zatim pripojio dva dana kasnije. Sedam mjeseci nakon okupacije Iraka, koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama izbacili su iračke snage. Tokom okupacije, Kuvajt je izjavio da je više od 600 njihovih građana nestalo, dok je Irak izjavio da je preko 1,000 Iračana nestalo u Kuvajtu.

Takozvanu Tročlanu komisiju sastavljenu od predstavnika Iraka, Kuvajta i članova koalicije, vodi Međunarodni komitet crvenog krsta  (eng. skr.ICRC). Njena uloga je utvrditi sudbinu ljudi koji su nestali usljed napada Iračana. U saradnji sa Vladama Kuvajta i Iraka, ICMP je pružio pomoć vladi Kuvajta pri identifikaciji koje su zasnovane na analizi DNK.

Tročlana komisija utvrdila je da je više od 300 ljudi koji su nestali tokom sukoba u periodu od 1990. do 1991. identifikovano, uključujući 217 Kuvajćana, 94 Iračana i 12 Saudijaca.