Crna Gora

Više od 80 ljudi je prijavljeno nestalim u Crnoj Gori usljed nasilja koje je pratilo

raspad bivše Jugoslavije. Od ovih osamdeset, 11 je identifikovano. Iako broj nestalih nije veliki, svaki slučaj predstavlja tragediju za svaku od porodica, te zahtijeva efikasnu istragu nadležnih vlasti.

ICMP-eva saradnja sa Crnom Gorom na pitanju nestalih osoba je počela 2001. godine, kada je ICMP potpisao sporazum o saradnji sa Federalnom Republikom Jugoslavijom čiji dio je činila i Crna Gora. ICMP i Crna Gora su nastavile saradnju nakon što se ona izdvojila iz Jugoslavije 2006. godine. Crnogorska Komisija za nestale osobe je aktivno učestvovala u radnim sastancima i konferencijama koji su bile organizovane u Skoplju 2011. i u Miloceru u Crnoj Gori 2013. godine.

Da bi učvrstili forenzičke kapacitete potrebne za rad na pitanjima nestalih osoba u Crnoj Gori, ICMP je u Tuzli i Sarajevu održao šestodnevnu obuku za stručnjake iz Forenzičkog centra Crne Gore, pri Direkciji policije u oktobru 2011. godine.

U aprilu 2012. ICMP je pozdravio potpisivanje sporazuma o zajedničkoj saradnji u rješavanju pitanja nestalih osoba koji su potpisale Srbija i Crna Gora.