Grčka

U svom području tehničke i naučne ekspertize, ICMP može da posudi usluge svog ureda predstavnicima javne vlasti i organizacijama da bi im pomogli u obavljanju njihovih funkcija koje nisu direktno vezane za istrage o nestalim osobama.

Odgovarajući na zahtjev Laboratorija za analizu DNK, pri Odjelu za sudsku medicinu u Atini u Grčkoj, ICMP je radio 2013. radio analizu DNK iz vrlo degradiranih uzoraka koji pripadaju slučajevima neidentifikovanih skeletnih ostataka, na taj način dobijajući genetske profile.