Danska

ICMP je u junu 2009. godine potpisao Sporazum sa Odjelom za sudsku medicinu pri Univerzitetu i Fakultetu zdravstvenih nauka Kopenhagena, o pojačavanju kapaciteta za identifikaciju osoba koje su nestale usljed katastrofa, čina terorizma ili nepoznatih slučajeva. Ovaj sporazum nadopunjuje postojeće kapacitete kojim se upravljaju ovakvi slučajevi katastrofa.