Albanija

Više od dvadeset godina nakon pada komunističkog režima u Albaniji, tačan broj osoba koje su nestale u periodu između 1945. i 1991. ostaje nepoznat, iako je cifra koja se pojavljuje za ovaj region oko 6,000 nestalih. Albanske vlasti su usvojile više od 24 zakonodavna propisa od 1991. za rješavanje pitanja žrtava bivšeg režima, ali je i dalje prisutna nesigurnost u vezi sa sudbinom nestalih osoba kao i lokacijama grobnica, te je malo urađeno da se pruži konkretna pomoć porodicama nestalih. Nedostatak informacija posebno teško pada porodicama. To takođe otežava albanskom društvu prevazilaženju nasljeđa njihove totalitarne prošlosti.

Uprkos činjenici da su se uložili napori za rješavanje pitanja nestalih osoba, porodice su kontinuirano pokušavale da pronađu posmrtne ostatke svojih članova porodice. Kao rezultat toga, nepoznat broj posmrtnih ostataka je bio ekshumiran i identifikovan iako dokumentacija koja podržava proces identifikacije, nije adekvatno urađena u svakom od slučajeva.

Albanski Parlament je 2006. godine usvojio jednu rezoluciju “u kojem se osuđuju zločini komunizma u Albaniji.” Ovo je bilo prvi put da je albanski zakonodavni organ u postkomunističkoj eri apelovao na rješenje sudbine nestalih osoba. Član 15 ove rezolucije opoziva između ostalog poziva na podršku “fondu za pronalaženje nestalih i ubijenih sa ili bez suđenja za političke ciljeve”. U martu 2010. Albanska vlada je odlučila da uspostavi “Radnu grupu za traženje, lociranje i identifikaciju osoba koje su ubijene tokom komunističkog režima”. Ova radnu grupu predvodi zamjenik ministra unutrašnjih poslova a nju čine predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, obavještajne službe i druge agencije.

U aprilu 2010. ICMP je inicirao redovne kontakte sa Vladom Albanije, nevladinim organizacijama za borbu za ljudska prava, te porodicama nestalih osoba i ponudio tehničku pomoć u rješavanju ovog problema.

Nakon diskusije sa zvaničnicima Albanije – uključujući premijera Sali Berishu i predsjedavajućeg Avenir Peka – u aprilu 2010. su albanske vlasti formalno pozvale ICMP da daju podršku u izgradnji institucija i tehničku pomoć u identifikaciji posmrtnih ostataka na osnovu procesa koji je zasnovan na analizi DNK.

ICMP je između ostalog, predložio da Albanija poduzme sljedeće korake:

 

  • Ojačati lokalne institucije koje se bave vladavinom zakona;
  • Razviti relevantno lokalno zakonodavstvo;
  • Uspostaviti centralne evidencije i baze podataka;
  • Osigurati uključenost grupa žrtava i porodica nestalih osoba i civilnog društva; te
  • Uspostaviti integrisani naučni process za pronalazak, ekshumaciju i identifikaciju nestalih osoba, uključujući u to i procese identifikacija zasnovane na analizi DNK.

U oktobru 2012. je premijer Albanije najavio da će Vlada sazvati Donatorsku konferenciju da bi se podržao ICMP-ev prijedlog; Od tada nije bilo nikakvog progresa u ovom pravcu.

ICMP je u kontaktu sa vlastima Albanije, nevladinim organizacijama i porodicama nestalih osoba u državi.