Turska

By Ob.helm (Own work) [Public domain, CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

U Izvještaju o državi o praksama ljudskih prava u Turskoj koji je sastavio Biro za demokraciju, ljudska prava i rad Državnog odjela S.A.D. za 2013. godinu, se ističe da su Turske vlasti  dosta učinile u istragama prethodnih slučajeva nestanaka ljudi, mnogi od kojih su bili slučajevi iz ranih devedesetih godina, te se navodi izvještaj Udruženja za ljudska prava Turske  (eng.skr.HRA), u kojem stoji  da je otprilike 3,248 osoba zakopano u 253 identifikovane masovne grobnice.

Veliki broj prijavljenih masovnih grobnica je prepreka pronalasku političkog rješenja za separatističke rasprave i može da se posmatra kao izazov potpunoj implementaciji vladavine prava, uključujući pravo na istinu.

U prvom kvartalu 2013. ICMP je informisao turske aktiviste za ljudska prava u njihovom glavnom uredu o modernim pristupima problemu nestalih. Iako postoji velika potreba i relativno jak kapacitet za pronalaskom nestlih u Turskoj, neki ozbiljan proces za pronalazak nestalih osoba nije poduzet.