Maldivi

Cunami na Indijskom okeanu 2004. godine je ozbiljno uticao na niski ahipelag Maldiva. Dijelovi države su bili potpuno potopljeni odmah nakon ove katastrofe. Otprilike stotinu stanovnika Maldiva je poginulo, dok je veliki broj njih nestao. ICMP je dobio DNK profile iz posmrtnih ostataka