Namibia

Avion države Mozambik, broj 470 se 29. novembra 2013. srušio u regionu Namibije, kada su 33 putnika i posada izgubili život. Kao dio saradnje sa INTERPOL-om, ICMP je obezbijedio pomoć vlastima Namibije putem antropološkog pregleda, uzimanja DNK i davanja savjeta u toku procesa identifikacije žrtava.