Kamerun

Par Montague Smith [GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html) or GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/fdl-1.2.html)], via Wikimedia Commons

Kenya Airways, Let 507, srušio se odmah nakon uzlijetanja sa Douala međunarodnog aerodroma u Kamerunu 5. maja 2007. godine. Svih 114 putnika zajedno sa posadom aviona su nastradali. Olupine aviona su bile razbacane po drveću i močvari, te su svi pokušaji da se dođe do tijela bili otežani zbog velike kiše i relativno nepristupačnog područja. Uzorci uzeti od žrtava su poslani u ICMP, koji su uradili 107 jedinstvenih DNK profila. Ovi profili su zatim upoređeni sa referentinim uzorcima njihovih porodica.