Stalni kapacitet: Sistem za identifikaciju DNK

ICMP ima dosta velike rezultate kroz sistem za identifikaciju DNK koji je uspostavljen da bi se mogle identificirati osobe nestale kao posljedica oružanog sukoba,kršenja ljudskih prava, katastrofa i drugih okolnosti širom svijeta.

ICMP-ev sistem za identifikaciju zasnovanu na analizi DNK se provodi u integrisanom sistemu laboratorija za analizu DNK koje ICMP trenutno vodi u Bosni i Hercegovini. Laboratorije za analizu DNK imaju vrlo razvijene kapacitete za generisanje profila DNK različitih slučajeva neidentifikovanih posmrtnih ostataka, kao što su uzorci kostiju iz masovnih grobnica koje su desetljećima stare. ICMP vodi najveći program u svijetu za analizu DNK nestalih osoba, pri čemu su uspješno analizirani više od 50 000 uzoraka kostiju, a skoro 100.000 referentnih profila DNK pohranjeno je u bazi podataka kako bi se omogućila identifikacija skoro 20.000 nestalih osoba.

Kada je potrebno da se finaliziraju identifikacije, ICMP među svojim brojnim analizama,koristi i autosomnu jedarnu analizu STR-ova kao i analizu hromozoma Y i analizu mitohondrijalne DNK.

Osnova za identifikacije zasnovane na analizi DNK jeste uporedba profila DNK iz neidentifikovanih ljudskih ostataka sa profilima DNK članova porodica nestalih. Obimne baze podatska sa profilima DNK nestalih i porodica se porede koristeći ICMP-ev specijalizovani softver. “podudarnost DNK ” znači da je skup posmrtnih ostataka identifikovan usporedbom genetskog profila ostataka sa onim koje su dali članovi porodica i to sa visokim stepenom statističke sigurnosti.

ICMP-ev sistem identifikacije zasnovane na analizi DNK se koristi da bi se potpomogle identifikacije u projektima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji,Kosovu, Makedoniji,Čileu, Kipru, Iraku, Libiji, Lebanonu, Sjedinjenim Američkim Državma, Norveškoj, Kamerunu, Grčkoj i Južnoj Africi .

Kapacitet obrade DNK

Zbog svoje specijalizovane stručnosti i mogućnosti testiranja mnogih komplikovanih uzoraka ljudskih ostataka, ICMP-ov sistem laboratorija za analizu DNK predstavlja globalno dostupan izvor za analizu DNK. ICMP je u mogućnosti osigurati pomoć pri analizi DNK u velikom broju projekata koji uključuju hiljade slučajeva i u mogučnosti je izvršiti analizu DNK u vrlo kratko vrijeme. Npr.ICMP ima rutinski kapacitet da uradi 55 analiza DNK izolovane iz uzoraka kostiju u toku dana, a ako je potrebno taj se broj može i udvostručiti na 110.

ICMP akreditacija (uključiti akreditacioni logo pored ovog poglavlja)

ICMP-ev sistem laboratorija za analizu DNK je međunarodno akreditovan ISO/ IEC 17025 standardima, koji su najzahtjevniji standardi za forenzičke laboratorije.

 

ICMP-evu akreditaciju prema ISO standardima nadgleda međunarodno afirmirana, nezavisna agencija Deutsche Akreditierungsstelle (DAkkS), a prilagođava se dodatnim zahtjevima kvaliteta za forenzičke laboratorije precizirane od strane ILAC-a, Agencija za međunarodnu saradnju i laboratorijske akreditacije.

 

ICMP-eva akreditacija je rigorozan proces koji obuhvata višestruke, eksterne provjere agencija za akreditaciju,uključujući:

 

  • ICMP-eve standardne operativne procedure
  • Forenzička validacija
  • Formalne programe obuka osoblja
  • Struktura institucionalnog upravljanja i
  • ICMP-ev sveobuhvatni Sistem upravljanja kvalitetom

U nadzor agencije za akreditaciju takođe spadaju godišnje revizije ICMP-evih prostorija Sistema za identifikaciju DNK, pored redovnih tehničkih revizija osoblja u toku rada na analizama DNK prema potvrđenim operativnim procedurama.