Stalni kapacitet: Sistem za identifikaciju DNK

ICMP ima dosta velike rezultate kroz sistem za identifikaciju DNK koji je uspostavljen da bi se mogle identificirati osobe nestale kao posljedica oružanog sukoba,kršenja ljudskih prava, katastrofa i drugih okolnosti širom svijeta.

ICMP-ov sistem za identifikaciju koja se temelji na testiranju DNK odvija se u integrisanim laboratorijama za testiranje DNK u Hagu. Laboratorije za testiranje DNK raspolažu vrlo razvijenim kapacitetom koji omogućava generiranje profila DNK izolovane iz uzoraka vrlo složenih slučajeva neidentifikovanih posmrtnih ostataka; poput koštanih uzoraka uzetih iz pomrtnih ostataka pronađenih u masovnim grobnicama koje su stare i više desetaka godina. ICMP vodi najveći program na svijetu posvećen testiranju DNK u svrhu identifikcije nestalih osoba. Uspješno je testirao više od 50.000 koštanih uzoraka i napravio bazu podataka s gotovo 100.000 porodičnih referentnih profila DNK u svrhu identifikacije skoro 20.000 nestailih osoba.

ICMP koristi niz različitih nuklearnih autosomalnih STR sistema u svom testiranju DNK velikog broja uzoraka, kao i testiranje hromozoma Y kada je to potrebno u procesu identifkacija. Trenutno je ICMP vodeći u primjeni tehnologije Sekvenciranja sljedeće generacije (Massively Parallel Sequencing) u svrhu identifikacije prisilno nestalih osoba, čime se značajno povećava mogućnost njihove identifikacije.

Suština identifikacije koja se temelji na testiranju DNK je pronaći podudarnost između profila DNK izolovane iz neidentifikovanih posmrtnih ostataka i profila DNK izolovane iz referentnih uzoraka članova porodice nestale osobe. Poređenje ogromnih baza podataka u kojima se čuvaju profili DNK nestalih osoba i članova njihovih porodica vrši se pomoću specijaliziranog ICMP-ovog softvera za bazu podataka. “Podudarnost DNK” znači da je set posmrtnih ostataka identifikovan tako što je pronađena podudarnost između genetičkog profila posmrtnih ostataka i genetičkih profila srodnika s vrlo visokom stopom statističke vjerovatnoće.

ICMP-ov sistem za identifikaciju na osnovu testiranja DNK primjenjuje se u projektima identifikacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji, Čileu, Kipru, Iraku, Libiji, Libanu, Sjedinjenim Američim Državama, Kanadi, Norveškoj, Kamerunu, Grčkoj i Južnoj Africi.

Kapaciteti za obradu DNK

Zahvaljujući specijaliziranom stručnom znanju i mogućnostima testiranja velikog broja složenih uzoraka posmrtnih ostataka, ICMP-ov Sistem laboratorija za analizu DNK predstavlja globalni resurs za testiranje DNK. ICMP pruža pomoć u procesu testiranja DNK u opsežnim projektima, koji mogu brojati više hiljada slučajeva, a kadar je testiranja raditi i u kratkom vremenskom roku.