Sistem upravljanja kvalitetom

ICMP-ev sistem upravljanja kvalitetom odražava njegovu predanost kontinuiranom samonadzoru, poboljšanju i integraciji u brz razvoj forenzičke nauke koja se tiče DNK.

ICMP-ev sistem upravljanja kvalitetom uključuje:

  1. Sveobuhvatnu obuku i program procjene vještina namjenjen osoblju, koji se revidira u okviru ICMP-eve akreditacije i
  2. Priznavanje i integraciju ICMP-eve forenzičke nauke u širem području forenzičkih nauka

 

ICMP-evo priznavanje i integracija u području forenzičkih nauka

ICMP-evi naučnici redovno učestvuju u međunarodnim forenzičkim konferencijama, kada se ICMP-eve naučne metode i rezultati prezentiraju, uključujući redovno podnošenje izvještaja na sastancima Europske mreže Instituta forenzičkih nauka/European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). Lista ICMP-evih naučnih prezentacija i publikacija može se pogledati ovdje.

ICMP-evom sistemu upravljanja kvalitetom jako koriste redovni sastanci eksternog Upravnog odbora za programe forenzičkih nauka , grupi međunarodno priznatih eksperata koji se detaljno upoznaju sa ICMP-evim forenzičkim objektima i praksama i koji su neprocjenjiv izvor vanjskih konsultacija i tehničkog savjetovanja.

Da pristupite daljim informacijama o našem naučnom istraživanju, kliknite ovdje.