DVI-Identifikacija žrtava katastrofa

Princess of the Stars recovery operations August 2008. Photo credit: U.S. Navy

Na osnovu svog visokog stalno raspoloživog kapaciteta  za DNK analize posmrtnih ostataka i njihove stručnosti pri upoređvanju DNK sa DNK uzorcima porodica, ICMP je uključen u brojne DNK DVI događaje. Prvi takav je bio 2004.godine kada se desio tsunami u jugoistočnom dijelu Azije ave Louisiana nakon uragana Katrina 2005. godine. ICMP je takođe bio uključen u DVI-eve odzive na Filipinima, Haitiju, Kubi,Kamarunu, Namibiji i Keniji.

 

Međunarodne napore identifikacije žrtava nakon Thai cunamija nadzirao je INTERPOL i to je bio definirajući događaj za međunarodnu DVI zajednicu. Kao rezultat naučenog tada u vezi sa pripremljenošću i stalnim kapacitetima za identifikacije koje su zasnovane na analizi DNK, 2007. godine ICMP i INTERPOL  formalizovali su njihovu DVI saradnju. Sporazum je prvi puta iniciran nakon tajfuna Frank na Filipinima 2008. godine tražeći brz i učinkovit odgovor za identifikaciju žrtava katastrofa uključujući visoke rezultate usporedbe DNK.

 

ICMP je redovan učesnik INTERPOL-ovog DVI Tima za brzu reakciju, koji obezbjeđuje brze procjene i preporuke nakon katastrofa, kao što su bile 2010. godine zemljotres na Haitiju ,zatim 2013. tajfun Haiyan na Filipinima , teroristički napad na Westgate šoping centar u Nairobiju 2013. i 2014. godine obaranje malezijskog aviona MH 17 iznad Ukrajine .

 

INTERPOL  i ICMP su kreirali planove da uspostave stalnu DVI platformu koja bi služila globalnim resursima za međunarodnu koordinaciju i obavljanje DVI operativnih aktivnosti.

 

ICMP takođe održava i bilateralni sporazum sa Danskom  da bi se osigurao stalni kapacitet DNK analiza u slučaju nesreća šire razmjere koji pogodi tu državu.