Baze podataka i sistemi obrade podataka

Sistem upravljavljanja forenzičkom bazom podataka, (u daljem tekstu fDMS)

je jedno posebno softversko rješenje koje je kreirao ICMP s ciljem upravljanja programima velikog broja nestalih osoba. Ovaj sistem ima set moćnih integrisanih aplikacija koji podržava proces čuvanja, pregledanja i analiziranja velikog broja podataka o nestalim osobama, te istragama i identifikacijama. Preko 150.000 nestalih se nalaze registrovani u ovom sistemu, kao i profili njihovih živih članova porodice.

 

fDMS sistem omogućava upravljanje velikim brojem podataka o nestalim osobama uključujući sljedeće:

 

 • Registar o nestalim osobama i informacije vezane za njih
 • Informacije i uzorke DNK koje su dale porodice nestalih
 • Podatke o forenzičko-arheološkim aktivnostima i ekshumacijama ljudskih ostataka i fizičkih dokaza
 • Antropološka ispitivanja i inventuru slučajeva
 • Podatke dobijene laboratorijskom obradom DNK
 • Baze podataka DNK profila
 • DNK podudarnost

 

ICMP koristi ovaj sistem za obavljanje svog rada, pomažući u slučajevima nestalih osoba u cijelom svijetu. Takođe, ICMP organima vlasti i drugima ustupa ovo tehnološko savršenstvo baze podataka s ciljem pomaganja u rješavanju slučajeva nestalih osoba. Pri tome ICMP prilagođava bazu podataka specifičnim potrebama zemlje ili događaja, te upućuje i obučava odabrane eksperte za korištenje iste.

 

fDMS sistem i njegov povezani Centar za elektronske upite su dizajnirani sa zaštitom podataka kao najvećim prioritetom. Postoji visok stepen kontrole nad pristupom informacijama kao što su podaci o DNK i podaci o porodicama. Svaki korisnik ima pristup samo odobrenim dijelovima baze podataka, dok se osjetljivi podaci čuvaju i analiziraju na jedan anoniman i šifriran način u mnogim fazama samog procesa.

 

Centar za elektronske upite

 

ICMP je kreirao elektronsku on-line platformu za sistem fDMS-a koju su nazvali Centar za elektronske upite koji ima veliku ulogu u obezbjeđenju informacija o istragama u vezi sa nestalim osobama dostupan javnosti i partnerskim organizacijama.

 

Centar za elektronske upite je interaktivan pretraživač podataka o nestalim osobama. To je jedna funkcija sa otvorenim pristupom koji omogućava porodicama i ostalim zainteresovanim stranama da dobiju i daju informacije kao i da prate slučajeve nestalih osoba preko tri različite vrste pretraživača: Upiti o nestalim osobama , Upiti o post mortem uzorcima, Upiti o mjestu iskopavanja.
 

 

 

Upit o nestalim osobama omogućava porodicama da:

 

 • Elektronski registruju nestale osobe i kontakt podatke donora;
 • Pronađu podatke o statusu slučaja; i
 • Prate progres u slučaju njihovog nestalog člana porodice.

 

Ova mogućnost je posebno vrijedna jer daje mogućnost porodicama nestalih koje ne borave u državi gdje ICMP ima svoj program, da učestvuju u prikupljanju referentnih uzoraka.

Da pristupite na Upite o nestalim osobama, kliknite ovdje.

 

Upiti o post mortem uzorcima

 

 • Omogućuje organima vlasti i stručnjacima za forenziku, koji su dali post mortem uzorke ICMP-u za testiranje DNK i praćenje njihovih slučajeva.

 

Da pristupite Upitima o post mortem uzorcima, kliknite ovdje.

 

Upiti o mjestu iskopavanja

 

 • Omogućuje korisnicima da pretražuju generalne informacije u vezi sa statusom analize DNK specifične za određena iskopavanja ili mjesta pronalaska.

Da pristupite Upitima o mjestu iskopavanja, kliknite ovdje.