Tehnička pomoć

ICMP-ev program tehničke pomoći je globalno dostupan resurs na raspolaganju vladama i drugim koji su uključeni u rješavanje problema nestalih koji su nestali kao posljedica oružanog sukoba, prirodnih katastrofa, kršenja ljudskih prava, organizovanog nasilja kao i iz ostalih razloga.

 

ICMP-eva tehnička pomoć se prvenstveno pruža kroz tri međusobno povezana mehanizma:

 

  1. Stalni kapacitet za vršenje identifikacije putem masovne obrade uzoraka DNK koji omogućuje pružanje pomoći kod identifikacije nestalih osoba na osnovu analize DNK i podudaranja uzoraka;

 

  1. Odsjek forenzičke arheologije i antropologije sa stručno osposobljenim osobljem za pronalazak, ekshumacije i pregled posmrtnih ostataka; i

 

  1. Sistem vođenja forenzičke baze podataka (fDMS) koji je kreiran tako da odgovara zahtjevima ICMP-a, a dostupan je i vladama.

 

 

ICMP objavljuje naučne radove i ostale izvore informacija koji se odnose na njegov rad i obezbjeđuje programe obuka iz područja forenzičkih nauka i sistema identifikacije.

 

U ovom dijelu

Forenzičko-arheološka i antropološka pomoć

(English) ICMP’s Forensic Archaeology and Anthropology assistance forms a key part of the organization’s integrated scientific approach to searching for, recovering and identifying missing persons. ICMP has successfully supported thousands of site investigations and the resolution of many thousands of cases.

Detaljnije:

DVI-Identifikacija žrtava katastrofa

(English) Based on its high-throughput standing capacity for DNA testing from human remains and its expertise in DNA matching to family DNA samples, ICMP has been involved in a number of DNA DVI events.

Detaljnije:

Sistem upravljanja kvalitetom

(English) ICMP’s Quality Management System reflects its commitment to continuous self-monitoring, improvement, and integration in the rapid development of forensic DNA science.

Detaljnije: