Uključenost javnosti: Inicijative civilnog društva

U okviru svog mandata, ICMP podržava aktivno učešće civilnog društva a posebno porodice nestalih. To rade preko programa edukacije, obuka i grantova koji su usmjereni na osnaživanje članova porodica i ostalih.

 

U slučajevima gdje su osobe nestale usljed sukoba ili kršenja ljudskih prava, ICMP radi sa grupama preživjelih i izgradnji povjerenja među suprostavljenim grupama i državama koje su u procesu tranzicije, te osigurava da civilno društvo učestvuje u kreiranju institucija, zakonodavstva i komemorativnih događaja kao i ostalih oblika sjećanja važnih za nestale osobe.

 

Osim toga, upotreba savemenih forenzičkih metoda u pronalaženju nestalih, zahtjeva dobrovoljno učešće rodbine u obezbjeđenju referentnih uzoraka koji se upoređuju sa posmrtnim uzorcima da bi se utvrdilo srodstvo. Dobrovoljno učešće zahtjeva intenzivne edukativne programe u korištenju DNK pri identifikaciji ljudi. Takođe zahtjeva dobrovoljni pristanak rodbine za davanje ličnih podataka, uključujući genetske informacije.

 

U nastojanju da potaknu proces suočavanja sa prošlošću, ICMP radi direktno sa članovima udruženja porodica nestalih osoba i ostalim akterima civilnog društva kako bi potakli na veću saradnju među različitim religijskim/nacionalnim grupama, riješile zajedničke probleme i zagovarali učinkovitije politike.