Programi obuke

ICMP-eve ključne programske aktivnosti se provode kroz obuke u primjeni specifičnih tematskih kompetencija, uključujući:

 

 • Institucionalni razvoj
 • Uključenost javnosti – Razvoj civilnog društva
 • Tehničku pomoć

 

Obuke ICMP-a: Institucionalni razvoj

 

Kao dio svoje pomoći izgradnji kapaciteta, ICMP obezbjeđuje obuke i edukacijiu za sljedeće grupe:

 

 • Predstavnike vlasti koji su angažovani u procesu nestalih osoba;
 • Članove porodica nestalih i ostale predstavnike civilnog društva; i
 • Tužioce i stručnjake koje imenuje sud.

 

 

ICMP obuke: Uključenost javnosti – Razvoj civilnog društva

 

ICMP podržava aktivno učešće civilnog društva posebno porodica nestalih kroz programe koji za cilj imaju njihovo jačanje edukacijom i obukama. Obezbjeđenje edukativnih programa za porodice nestalih i njihov aktivni angažman u procesu je jako važan pri ulaganju napora da se riješi pitanje nestalih koji su nestali usljed sukoba, katastrofa ili drugih uzroka.

 

ICMP edukuje članove porodica nestalih o njihovim pravnim, društvenim i ekonomskim pravima.

 

Takođe, korištenje savremenih forenzičkih metoda pri identifikovanju nestalih zahtijeva dobrovoljno učešće članova porodice u davanju referentnih uzoraka s ciljem utvrđivanja srodstva na osnovu post mortem uzoraka. Dobrovoljno učešće se olakšava kroz intenzivne programe edukacija o korištenju DNK pri identifikaciji ljudi. Ovaj process takođe zahtijeva dobrovoljni pristanak za davanje ličnih informacija, uključujući genetske informacije. ICMP prati najviše standarde u aktivnostima traženja nestalih osoba, uključujući primjenu stroge politike zaštite podataka.

 

 

ICMP Obuke: Tehnička pomoć

 

ICMP se angažuje tokom pronalaska, ekshumacije i identifikovanja nestalih. Njegovi resursi uključuju stalno raspoložive objekte, laboratorije i sistem upravljanja podacima. Sve ukupno, ovo predstavlja skup znanja i stručnosti koja pokrivaju područja koja su potrebna da bi se riješio problem nestalih osoba na jedan sveobuhvatan način.

 

Ovakva opsežna stručnost dolazi do izražaja pri osmišljavanju i provedbi edukativnih programa i prenosa znanja.

 

Programi obuke tehničke pomoći rade se za:

 

 • Predstavnike vlasti;
 • Tužioce;
 • Službenike imenovane od strane Suda;
 • Aktere civilnog društva;
 • Udruženja porodica;
 • Osoblje koje upravlja podacima; i
 • Naučno osoblje.

 

U ovom dijelu