Pomoć pravosuđu

ICMP pomaže domaćim i međunarodnim vlastima da implementiraju procese vezane za nestale osobe inkorporirajući pluralističke i demokratske standarde. Pronalaženje nestalih osoba čini jedno ljudsko pravo. Ta se definicija nalazi i u Međunarodnom humanitarnom pravu kojim se traži da strane u oružanim sukobima olakšaju traženje osoba koje su nestale usljed neprijateljstava. Obaveza države da provede učinkovite istrage o nestalim osobama je takođe priznata proceduralna garancija prava na život. Niz odgovarajućih prava su proizašla iz njega, uključujući pravo na istinu i pravo na pravdu.

 

Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih Nacija (UNHRC) izjavilo je da međunarodna zajednica treba da “nastoji da prizna pravo žrtava teškog kršenja ljudskih prava i njihovih porodica i da društvo u cjelini zna istinu u najvećoj mogućoj mjeri”. Oni čija su prava narušena, imaju pravo na sve moguće informacije koje se odnose na okolnosti kršenja ljudskih prava. Osim prava na istinu, mora se obezbijediti i pravo na pravdu.

ICMP pomaže i institucijama pravosuđa uključujući međunarodne i domaće sisteme krivičnog pravosuđa tako što pruža stručne dokaze i ostale specijalizovane forenzičke kapacitete, uključujući svjedočenja, izvještaje i iskaze.

 

ICMP je dao svjedočenja o svom arheološkom radu i identifikaciji ljudi u mnogim slučajevima koji su vođeni pred međunarodnim i domaćim sudovima.

 

Tamo gdje ICMP pruža operativnu pomoć da bi se pronašli i identifikovali nestali, oni takođe izdaju i rutinske izvještaje o svom radu nadležnim sudovima i ostalim vlastima koje učestvuju u procesu lociranja nestalih. Ovi se rutinski izvještaji često sastoje od prikupljenih zapisa koji pomažu stranama u toku krivičnih postupaka u pripremi prijedloga i zbog toga su povjerljivi.

 

ICMP je takođe davao iskaze koje su u obzir uzimale strane u krivičnom postupku uključujući pojašnjenja svojih politika, politike obrade podataka i politike zaštite, te tehničke procese kao što su područje rada antropoloških i arheoloških ispitivanja i identifikacija zasnovanih na analizi DNK.