Čime se bavimo

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) ima dvije ključne grupe programskih aktivnosti:

 

  1. Osigurati saradnju vlada i drugih u rješavanju problema nestalih osoba, uključujući odredbe za izgradnju institucionalnih kapaciteta, podršku uključivanju javnosti i upućivanje na potrebu pravednosti.

 

  1. Obezbijediti tehničku podršku vladama u pronalaženju, ekshumaciji i identificiranju nestalih osoba.

 

Ključne programske aktivnosti se provode preko primjene specifičnih tematskih kompetencija uključujući: