Sudan  

Još od proglašenja nezavisnosti od Velike Britanije 1956. Sudan se suočio sa kontinuiranim društvenim i političkim nemirima koji su proizašli iz zahtjeva različitih lingvističkih i kulturoloških grupa i ideoloških podjela između struja Lijevih i Desnih.

Sukob između Sjevernog i Južnog Sudana, u periodu od 1950. do 1972. godine, a zatim opet 1983. do 2005. rezultirao je smrću više od dva miliona ljudi. Broj poginulih u sukobu u Darfuru koji je počeo u februaru 2003. sa pobunom nearapskog stanovništva protiv Khartoum-a, procjenjen je na stotine hiljada, iako vlada insistira na tome da je broj poginulih mnogo manji. UN je tvrdi da je nakon borbi u Darfuru, skoro tri miliona ljudi ostalo bez doma. Vlada je optužena da vodi rat preko opunomoćenika, koristeći zapravo arapsku miliciju za provođenje politike etničkog čišćenja. Konflikt je uveliko završen mirovnim sporazumom u januaru 2010.

Pored ovih velikih konflikata i ratova sa susjedima, Sudan je prošao kroz niz konflikata plemena, kao I prirodnih katastrofa uključujući velike poplave 2007.godine.

U izvještaju Amnesty International-a iz 2010 optužuje se sudanska državna obavještajna I sigurnosna služba (Sudan’s National Intelligence and Security Service, skr.NISS) za činjenje institucionalizovanih povreda ljudskih prava, uključujući prisilne nestanke, te da policija u državi ima produžene ovlasti za hapšenje I pritvor i ima imunitet u tužilaštvu.

Predsjednik Omar al-Bashir, koji je bio na vlasti od juna 1989. je optužen za povrede ljudskih prava u u toku sukoba sa Južnim Sudanom i Darfurom, kao i primjenu represivnih mjera protiv organizacija oopozicije u Khartoum-u. Međunarodni krivični sud izdao je dva naloga za hapšenje pod optužbama ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti.

Organizacije koje su aktivne u zagovaranju poštivanja ljudskih prava u Sudanu su Međunarodni centar za ljudska prava Khartoum-a (eng. International Centre for Human Rights link na: http://www.kichr.org/), Organizacija za društveni razvoj Sudana eng. Sudan Social Development Organization, skr. SUDO), Amel Centar za rehabilitaciju žrtava tortura( eng. Amel Centre for the Rehabilitation of Victims of Torture link na: http://www.irct.org/about-us/the-members/find-irct-members/meet-our-member-organisations-1.aspx?PID=16987&Action=1&NewsId=2210), kao i Sudanska organizacija protiv tortura (eng. Sudan Organization Against Torture link na: http://soatsudan.webs.com/aboutus.htm) (SOAT).