Južni Sudan  

Sa populacijom od osam miliona, Južni Sudan je postao nezavisan u julu 2011. godine nakon referenduma. Nakon decenija sukoba, vjeruje se da je više od dva miliona ljudi poginulo, a desetine hiljada žena i djece odvedeno u roblje, te da je država suočena sa ogromnim društvenim i ekonomskim izazovima.

 

Suočena sa limitiaranim resursima, neadekvatnom fizičkom i administrativnom infrastrukturom i nasljedstvom sukoba, nova država je odmah doživjela unutar-etničko nasilje i glad. Nasilje je izraslo u pravi civilni rat krajem 2013.godine. Borbe su za posljedicu imale hiljade žrtava i više od milion raseljenih uključujući 400,000 koji su prebjegli u susjednu državu Čad. Izvještaj koji je napisala misija UN-a Južnog Sudana

 u maju 2014. kao I izvještaj koji je napisao Human Rights Watch  u augustu 2014. predstavljaju dokaz o kršenjima ljudskih prava, uključujući prisilne nestanke iza kojih su bili vlada i snage pobunjenika.