Nagorno-Karabakh  

Nagorno-Karabakh je region u Južnom Kavkazu kojim upravlja Nagorno-Karabakh Republika, nepriznata država ustanovljena referendumom 1991. Stanovništvo su činili 76% Armenaca i 23% Azeri. Ovaj region je međunarodno priznat kao dio Azerbejdžana. Rat između Nagorno-Karabakh i Azerbejdžana rezultirao je hiljadama žrtava na obje strane. Vjeruje se da je otprilike 5,000 ljudi nestalo.

Vlasti Azerbejdžana i Karabaha osnovale su Državnu Komisiju za rješavanje problema nestalih, a od 1995. Međunarodna radna grupa koju su činili predstavnici iz Njemačke, Rusije i Gruzije, podržale su razmjenu informacija, razmjenu zarobljenika i posmrtnih ostataka između dvije strane. Međunarodni komitet crvenog krsta  (eng. skr.ICRC) je takođe podržao napore da se razjasni sudbina nestalih osoba, te je ponudio psihološku, stručnu i materijalnu pomoć porodicama nestalih.

Osim UN-ovih institucija i OSCE-a, mnoge međunarodne nevladine organizacije, uključujući i Skupštinu građana Helsinkija, te Medjucrkveno vijeće mira-IKV  Nizozemske, bili su aktivni na ovom području kada je zablježen značajan napredak udruženja nestalih osoba. Prva posjeta majki iz Azerbejdžana Armeniji je bila organizovana u augustu 2003.