Crna Gora

Više od 80 ljudi je prijavljeno nestalim u Crnoj Gori usljed nasilja koje je uslijedilo sa raspadom bivše Jugoslavije. Od tih prijavljenih, 11 je identifikovano. Crnogorska Komisija za nestale osobe je uključena u rješavanje neriješenih slučajeva.

Za više informacia o tome kako je ICMP pomogao Crnoj Gori, kliknite ovdje.