Irak

Nekoliko decenija nakon sukoba i kršenja ljudskih prava u Iraku, procjenjuje se da je nestalo između četvrtine miliona do jednog miliona ljudi. Uprkos stalnim nemirima u državi, zakonodavne, vladine kao i inicijative civilnog društva, pokrenute su kao dio velikih napora da se riješi ovaj problem.

Za više informacija o tome na koji način je ICMP pružio pomoć Iraku, kliknite ovdje.