Haiti

Više od 300,000 ljudi je poginulo u zemljotresu koji je pogodio Haiti 2010. godine, od kojih je veliki dio sahranjen u masovne grobnice sa malo ili nikako napora da se identifikuju njihovi posmrtni ostaci. Haiti nema tehničkih mogućnosti kao ni osnovnih resursa da podrži program Identifikacije žrtava prirodnih katastrofa.

Za više informacija o tome kako je ICMP pružio pomoć Haitiju, kliknite ovdje. Haiti stranica pod poglavljem Gdje radimo