Egipat  

Događaji iz januara I februara 2011. Kada je predsjednik Hosni Mubarak dao ostavkuresigned, bili su praćeni porastom broja prisilnih nestanaka.

Tokom revolucije 2011.godine, 1,200 osoba je prijavljeno nestalim. U januaru 2013. predsjednik Mohamed Morsi osnovao je komisiju za istragu događaja iz 2011.koja je predstavila izvještaj na 800 stranica dajući detlje niza incidenatauključujući slučajeve kada su građane pritvorile oružane snage a zatim zakopali u neobilježene grobnice.

Oko 24,000 zatvorenika je pobjeglo ili pušteno iz zatvora usred haosa took revolucij 2011. Iako je 21,000 njih ponovo uhvaćena, sudbina ostalih 3,000 je nejasna. Amnesty International je u februaru 2011.izvijestio sa su neki zatvorenici koji su bili pušteni kasnije pronađeni mrtvi.

Državno vijeće za brigu porodica mučenika revolucije I ranjenih koja je osnovana u decembru 2011. Od strane vlade Kamal el-Ganzouri, obezbijedilo je finansijsku podršku porodicama onih ubijenih I ranjenih tokom revolucije 2011. ali nije imalo mandate da traži nestale osobe.

Organizacije za borbu za ljudska prava uključujući Amnesty International , prijavile su značajan porast prisilnih nestanaka od kako je smijenjen Mohamed Morsi 2013. godine, sa stotine zatvorenika koji su držani izolovano u Azouli zatvoru na sjeveru Kaira, optužba koju Egipatske vlasti poriču.

Organizacije koje su pokušale riješiti pitanje prisilnih nestanaka uključuju Egipatsku inicijativu za ljudska prava, Nadeem Centar za rehabilitaciju žrtava nasilja  i Udruženje za slobodu misli i izražavanja.

Egipat još nije uspostavio bazu podataka nestalih osoba na državnom nivou.