Kolumbija

Skoro 70,000 ljudi je prijavljeno kao nestalo u toku više od četiri decenije konflikta. Šire zakonodavstvo, te napori vlasti koji se čine sa aktivnim organizacijama civilnog društva, zahtijevaju rješenje problema što je i dijelom državnih napora prema očuvanju mira.

Za više informacija o tome kako je ICMP pružio podršku Kolumbiji, kliknite ovdje.