Čad

Država u Centralnoj Africi, Čad izašla je iz tri decenije civilnog rata 1990.godine svrgavanjem predsjednika Hissène Habréa uz podršku libijskog Idriss Déby-ja. Država je stavljena na vrh Fonda za mir  2014. kao država “visokog opreza” kojim se rangiraju nestabilne (neuspjele) države i šesta u ukupnom rangiranju rizičnih država koje radi ova organizacija.

 Komisija za istinu u državi Čad (eng. Chad Truth Commission,  ) procijenila je da je Habré-ova vlada bila odgovorna za više od 40,000 političkih ubistava u toku osmogodišnje vlasti. Mnoge žrtve još uvijek se vode kao nestale.

U januaru 2000. Godine,uz podršku Human Rights Watch-a , 31 stanovnik Čada podnio je krivičnu prijavu protiv Habré-a pred sudom u Senegalu, gdje je bivši diktator živio nakon svrgnuća. Žrtve su predstavile detalje 97 ubistava, 142 slučaja mučenja, 100 prisilnih nestanaka i 736 arbitrarna hapšenja.

Pod pritiskom UN-a, Međunardnog suda pravde, porodica žrtava i grupa za zaštitu ljudskih prava, Habré je konačno uhapšen u Senegalu u junu 2013. Naredni mjesec je optužen za zločine protiv čovječnosti, torture i ratne zločine.

Tim u sastavu od četiri sengalska suca posjetila je Čad 2013. godine  da bi istražila optužbe protiv Habré-a koje je podigao specijalni senegalski sud s ciljem suđenja bivšem diktatoru. Početak suđenja Habré-u se očekivao prije kraja 2014. Do sada nikakve materijalne reparacije nisu garantovane hiljadama građana čija ljudska prava su narušena tokom Habré-ovog režima, a pripadnici tog režima nastavili su da rade na uticajnim pozicijama u vladi i administraciji predsjednika Déby-ja.