Kambodža

Pod vlašću Khmer Rouge od 1975. do 1979. gradska populacija u Kambodži je prisilno preseljena na sela što je bio dio provedbe politike poljoprivredne reforme. Mnogi su umrli od iscrpljenosti, bolesti ili gladi. Mnogi su mučeni i pogubljeni. Navodi se da je ukupan broj žrtava u toku režima Khmer Roug-a bio bar 1.7 million Nasilne smrti su se desile u oko 50% slučajeva od ovog ukupnog broja žrtava.

Nezavisni Centar za dokumentaciju u Kambodži, osnovan 1994. nakon povratka na demokratske, višestranačke sisteme, je identifikovao 19,733 masovnih grobnica  na 388 lokacija. Vjeruje se da se u ovim grobnicama nalaze tijela više od 1.1 million ljudi

Crveni krst Kambodže  je 1989. godine počeo sa pomaganjem stanovnicima Kambodže u traženju nestalih članova porodica. Do 2000. godine, prikupljeni su zahtjevi za traženje više od 20,000 ljudi.

Centar za dokumentaciju u Kambodži ima za cilj da kreira jednu svobuhvatnu listu svih nestalih osoba do kraja 2014.godine.

Godine 2001. posebni sudovi koji su imali potporu Ujedinjenih Nacija  osnovani su da bi se funkcioneri Khmer Rouge-a suočili s licem pravde. Kain Guek Eav, poznat kao Comrade Duch (drug Duh), postao je prva osoba koja je osuđena pred Vanrednom komorom sudova Kambodže (Extraordinary Chambers of Courts of Cambodia skr. ECCC ) (ECCC).

U augustu 2014. dva bivša lidera Khmer Rouge-a su proglašena krivim i osuđena na doživotni zatvor

Monitor Tribunala u Kambodži (Cambodian Tribunal Monitor, i u Njemačkoj smještena Služba civilnog mira (Civil Peace Service,skr.CPS)  rade na pomaganju procesa pomirenja tako osiguravajući građanima Kambodže da budu informisani o postupcima Vanredne komore i ishodima istih.