Bahrein

Početkom 2011. godine, na početku Arapskog proljeća, demonstracije u Bahreinu zaustavile su policijske i vojne snage. Bahreinska nezavisna komisija za upite, koju je osnovao Kralj Hamad bin Isa Al Khalifa u julu 2011. da bi oni ispitali nemire, u izvještaju na 500 stranica koji je objavljen u novembru 2011. kaže se da je bilo 35 ubijenih povezanih sa nemirima u periodu između februara i aprila 2011.

Komisija je primila 169 izvještaja o prisilnom nestanku ljudi u toku ovog perioda i navela odvojen izvještaj predlažući da je otprilike 1,000 osoba bilo predmetom prisilnog nestanka u istom periodu.

U aprilu 2011. Ljekari za ljudska prava (eng. skr.PHR) objavili su izvještaj  navodeći arbitražna hapšenja, nestanke i pritvaranja civila, te sistematske kampanje prisilnih nestanaka koji su bili usmjereni na medicinsko osoblje u Bahreinu.

U augustu 2013. Bahreinski centar za ljudske prava, jedna nevladina organizacija, objavila ja izvještaj dokumentujući više slučajeva prisilnog nestanka.

Bahreinske vlasti insistiraju da će koraci biti poduzeti prema reformi pravoduđa i snaga sigurnosti. Ipak, u toku maja 2014. Izvještaj Human Right Watch-a  navodi da se pripadnici sigurnosnih snaga rijetko krivično gone zbog kršenja ljudskih prava, nekoliko je bilo osuđeno ali oni koji su bili osuđeni, su dobili vrlo male kazne.