Istražni standardi

Nepravde koje su se desile u prošlosti, posebno one koje su povezane sa kršenjima ljudskih prava, se najčešće smatraju povredom prava, te odsutnošću vladavine zakona. Oni se prema tome moraju ispraviti uspostavom i jednog i drugog. Istrage koje omogućavaju ponovnu uspostavu moraju biti u skaldu sa standrdima vladavine zakona. To znači da adekvatni zakonski uvjeti moraju biti ispunjeni. Konkretno, istrage moraju biti službeno odobrene I moraju štiti prava onih koje ona obuhvata.

 

Svako ima pravo na privatnost koja je zagarantovana, između ostalog, Članom 12 Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima. Ni država, niti druge osobe nemaju pravo uplitati se u privatnost bez dozvole. Ljudsko dostojanstvo traži da osoba kontroliše pristup svom ličnom tijelu te da je bilo kakva intervencija opravdana ili slobodnim, izrečenim i informiranim pristankom ili zakonom. Javni interes nije, po pravilu, pokrivač za opravdanje svake od istražnih mjera. Takve mjere moraju biti i u skladu sa načelom proporcionalnosti. Posebno istrage moraju biti adekvatne, moraju biti relevantne i ne smiju biti pretjerane u odnosu na svhu za koju se provode. Isto se odnosi i na upotrebu informacija koje su prikupljene u toku istraga.

 

Kako bi se osigurali ovi standardi, posebno u smislu političke tranzicije ili drugih vanrednih okolnosti, uključujući i prirodne nepogode i katastrofe koje je prouzrokovao čovjek, posebna zaštita je često neophodna. Primjeri takve zaštite uključuju one koje su u skladu sa ICMP-evim forenzičkim radom, gdje su pojačane zaštite kako je i predviđeno međunarodnim zakonom i dogovorima. Ovakve zaštite omogućuju dosljedno provođenje istraga u skladu sa međunarodnim politikama i standardima.

 

Iako još uvijek ne postoje univerzalni međunarodni standardi za istrage nestalih osoba, niz specifičnih međunarodnih instrumenata daju jedan određeni smjer u njihovom rješavanju. Osim opštih instumenata za ljudska prava, oni uključuju I sljedeće:

 

 

 

 

 

Važne međunarodne smjernice uključuju:

 

 

Nekoliko važnih sudskih odluka takođe daju smjernice. One uključuju sljedeće:

 

 

 

Sažeci smjernica u vezi sa istragama nestalih osoba su isto tako dostupne na stanici Ujedinjenih Nacija  te Međunarodnog komiteta crvenog krsta (ICRC).