British Ambassador launches ICMP’s Guide for Families of the Missing

British Ambassador Michael Tatham with the members of the BiH Missing Persons Institute.

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatham sa članovima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Njegova Ekselencija Michael Tatham, je promocijom ICMP-ovog vodiča za porodice nestalih osoba otvorio današnju sjednicu Savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO/INL BiH) u Tuzli. Poslije sastanka, ambasador Tatham je obišao objekte Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Tuzli i susreo se sa ICMP-ovim forenzičkim stručnjacima.

Otvarajući sjednicu Savjetodavnog odbora INO BiH Ambasador Tatham obratio se prisutnim predstavnicima udruženja porodica nestalih osoba sa područja istočne i sjeverne Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima Kolegija direktora INO BiH i Upravnog odbora INO BiH.

„Britanska vlada je sa zadovoljstvom pomogla publikovanje ICMP-ovog vodiča za porodice nestalih osoba“, izjavio je ambasador Michael Tatham tokom svoje uvodne riječi na sastanku Savjetodavnog odbora INO BiH. „Ovaj vodič sadrži pitanja koja su postavili članovi porodica iz svih dijelova BiH tokom opširnih sastanaka u martu 2011. godine tokom kojih je ICMP predstavio i svoj Online-centar za upit o nestalim osobama. Ovakve inicijative imaju za cilj da porodicama pruže pouzdane informacije u vremenu kada netačne i politički motivirane izjave uzrokuju nepotrebnu bol ljudima koji su već toliko mnogo propatili“.

Ambasador Tatham je potom obišao ICMP-ov Odsjek za koordinaciju identifikacija (ICD), u kojem ICMP prima, procesuira, arhivira i vrši podudaranja između krvnih uzoraka živih srodnika nestalih osoba i koštanih uzoraka ekshumiranih posmrtnih ostataka, koje prima od vladinih institucija u zemljama gdje ICMP radi. Nakon dodjele jedinstvenog bar-koda, kojim se garantuje njihova anonimnost, uzorci se prosljeđuju u ICMP-ove laboratorije na analizu DNK. Nakon ekstrakcije, profili DNK se unose u ICMP-ovu bazu i porede sa ostalim profilima kako bi se otkrila podudaranja genetskog materijala. ICMP je do danas napravio 13.500 podudaranja DNK samo u BiH. Uključujući i prijašnje identifikacije klasičnim metodama do danas je, bez obzira na nacionalnost, identificirano preko dvije trećine osoba nestalih u ovdašnjim sukobima.

UK Ambassador Michael Tatham visits Podrinje Identification Project in Tuzla.

Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatham u posjeti Identifikacijskom projektu Podrinje.

Ambasador Tatham je posjetio i PIP, objekat koji je oformljen posebno za pomoć u identifikaciji osoba nestalih u padu Srebrenice 1995. godine i u kojem se posmrtni ostaci žrtava obrađuju i čuvaju do konačne identifikacije. Ambassador Tatham je lično prisustvovao proceduri tokom koje forenzički eksperti vrše komparaciju ante-mortem i post-mortem podataka, čime pomažu domaćim vlastima u konačnom zaključivanju identifikacije kako bi porodice mogle svoje voljene dostojno ukopati.

Održavanje sastanaka širom BiH i publikovanje ICMP-ovog vodiča za porodice nestalih osoba finansirani su donacijom Vlade Velike Britanije.

Osim pružanja stručne pomoći u procesu identifikacije, ICMP je suosnivač Instituta za nestale osobe BiH. Također, ICMP pomaže uspostavu pravde u periodu tranzicije, obezbjeđuje pravnu podršku i pomaže razvoju mreža organizacija civilnog sektora koje se zalažu za istinu, pravdu i za prava članova porodica nestalih.