Sweden and ICMP sign donation agreement

Swedish Ambassador to Bosnia and Herzegovina Mr. Bosse Hedberg and ICMP Director General Kathryne Bomberger sign the donation agreement

Swedish Ambassador to Bosnia and Herzegovina Mr. Bosse Hedberg and ICMP Director General Kathryne Bomberger sign the donation agreement

Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini g. Bosse Hedberg i generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger danas su u ICMP-evom sjedištu u Sarajevu potpisali sporazum o donaciji. Donacija je najavljena tokom nedave posjete generalnog direktora za međunarodnu saradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova Švedske, g. Johana Borgstama, i ambasadora Hedberga ICMP-u.

Švedska donacija u iznosu od 15 miliona švedskih kruna (1.7 miliona eura) omogućiće ICMP-u da u 2012. i 2013. godini pruža pomoć Bosni i Hercegovini na traženju i identificiranju osoba nestalih u oružanim sukobima 90-ih godina prošlog stoljeća.

„Danas sam ovdje da potpišem sporazum o donaciji koja označava nastavak podrške ICMP-evom revolucionarnom radu na rješavanju problema nestalih osoba. ICMP-ev pristup ovom problemu kroz izgradnju institucionalne infrastrukture i obezbjeđenja političke spremnosti u Bosni i Hercegovini za njegovo rješavanje, te kroz masovno testiranje identiteta analizom DNK, za rezultat ima preko 14.000 DNK-identifikacija. Vlasti u BiH su također aktivno uključene, kroz Institut za nestale osobe (INO) i donošenje Zakona o nestalim osobama. Međutim, Zakon o nestalim osobama još uvijek čeka na punu implementaciju a treba dovršiti i verifikaciju Centralne evidencije nestalih osoba INO-a“, izjavio je ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini g. Bosse Hedberg.

„Želim iskoristiti ovu priliku da opet naglasim našu zahvalnost Švedskoj za njihovu pomoć. Ukupno 3.8 miliona eura koje je Švedska od 2002. godine dodijelila putem bilateralnih donacija, plus švedska sredstva dodijeljena kroz grantove Evropske unije ICMP-u, te sredstva od ostalih zemalja-donatora omogućili su nam da pomažemo domaćim vlastima na području Zapadnog balkana u pronalasku i iskopavanju više od 3.000 grobnih lokacija. Ova sredstva omogućila su ICMP-u da prikupi i testira oko 130.000 bioloških uzoraka na ovom području, ali i da pomogne vlastima BiH da izgrade jake državne institucije koje će moći nastaviti izvršavati ovu važnu zadaću koja se tiče mnogih građana. Nadamo se da će aktivnosti koje Švedska finansira doprinijeti boljoj budućnosti narednih generacija“, izjavila je generalna direktorica ICMP-a Kathryne Bomberger.

Kao dio svojeg mandata ICMP nastoji osigurati suradnju vlada i drugih tijela u lociranju i identifikaciji osoba nestalih usljed oružanih sukoba, drugih neprijateljstava ili kršenja ljudskih prava, te im pomaže u tome. ICMP je predvodnik u korištenju DNK-tehnologije u identifikaciji velikih brojeva nestalih osoba. Od novembra 2001. do danas ICMP je pomogao da se na naučnoj osnovi identifikuju 16.554 osobe u cijelom regionu, od čega 13.835 osoba samo u Bosni i Hercegovini.

ICMP također doprinosi institucionalnim reformama i pomaže rad pravosudnih institucija. ICMP radi sa organizacijama civilnog društva, potiče uključivanje javnosti u svoje aktivnosti i doprinosi razvoju odgovarajućih načina komemoracije i odavanju priznanja nestalim osobama. ICMP radi i sa preživjelim članovima porodica pomažući im u ostvarivanju njihovih pravnih, socijalnih i ekonomskih prava.