Kosovo Serb and Kosovo Albanian families insist their governments must do more to locate missing persons

ICMP vam sa zadovoljstvom distribuiše zaključke dvodnevne konferencije koju je održao u Skoplju 20. i 21. novembra pod nazivom „Budućnost procesa traženja i identifikacije lica nestalih u kosovskom sukobu“. Konferencija je okupila predstavnike udruženja porodica nestalih, predstavnike vlasti iz Beograda i Prištine, kao i predstavnike međunarodne zajednice, uključujući Misiju vladavine prava Evropske unije na Kosovu (EULEX) i Međunarodni komitet crvenog krsta (MKCK).

Oko 40 predstavnika udruženja porodica nestalih – lidera udruženja kosovskih Albanaca i kosovskih Srba – učestvovali su u pisanju zaključaka, koje je poslije toga usvojili Koordinaciono vijeće udruženja porodica nestalih lica, Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih civila, vojnika i policajaca na Kosovu i Metohiji, te Udruženje porodica kidnapovanih i nestalih lica sa Kosova i Metohije, kao i nadležne institucije vlasti u Beogradu i Prištini.

Udruženja porodica su zaključila da nadležne institucije, prištinske i beogradske, treba da povećaju obim aktivnosti na prikupljanju informacija o lokacijama skrivenih grobnica, uključujući i pregled svih arhiva i mogućnost korištenja satelitskih snimaka i drugih dostupnih sredstava/savremenih tehnoloških metoda, kako bi se poboljšale terenske aktivnosti, u saradnji sa međunarodnom zajednicom.

Zaključak je i da treba razmotriti mogućnosti za kreiranje regionalne liste lica nestalih u sukobima na tlu bivše Jugoslavije, a koja bi obuhvatila i konsolidovanu listu kidnapovanih i nestalih lica sa Kosova. Osim toga, porodice su izrazile otvorenost za razgovor u budućnosti o zajedničkim memorijalima i komemoracijama.

Udruženja porodica su pozvala na poboljšanje programa zaštite svjedoka i naglasili potrebu edukacije za porodice nestalih lica o korištenju zakonskih mogućnosti u ostvarivanju pristupa informacijama od javnog interesa sa ciljem prikupljanja informacija o nestalim licima.

Zaključeno je da je potrebno formirati radnu grupa koja bi izvršila reviziju svih lica identifikovanih klasičnom metodom bez DNK analize.

Porodice su od ICMP-a zatražile da nastavi rad i nakon mandata EULEX-a, koji ističe u 2014. i pozvale na otpočinjanje dijaloga u Briselu između nadležnih institucija Beograda i Prištine o pitanju nestalih lica a pod pokroviteljstvom Evropske unije.

Spisak sa svim zaključcima i preporukama je moguće preuzeti na našoj internet-stranici preko linkova: latinica, ćirilica.

ICMP je osnovan 1996. godine i jedina je specijalizirana međunarodna organizacija koja se problemom nestalih osoba bavi kroz sve njegove aspekte. ICMP nastoji obezbijediti saradnju vlada i drugih organa vlasti pri lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba, drugih oblika neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava, te nastoji pružiti pomoć u provođenju ovih aktivnosti.