Srbija: Pokrenuta nova inicijativa ICMP-a za pronalaženje skrivenih grobnica

Sarajevo, 6. decembar 2017. godine: Međunarodna komisija za nestala lica (ICMP) je u saradnji s Komisijom za nestala lica Vlade Republike Srbije, u Srbiji pokrenula online aplikaciju “Prijava lokacije” s ciljem pružanja pomoći u pronalaženju skrivenih grobnica.

“Prijava lokacije” je aplikacija globalnog karaktera, ali je u početku aktivirana u zemljama zapadnog Balkana kao podrška pronalaženju preostalih 12 000 lica nestalih u sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Premda je 70 posto od 40 000 lica nestalih u regionu po završetku sukoba pronađeno, suštinski je važno da se nastavi s naporima u cilju rješavanja preostalih slučajeva. ”Prijava lokacije” je aplikacija jednostavna za korištenje, a može joj se pristupiti putem ICMP-ovog Centra za upit. Podaci se mogu unijeti anonimno ili sa kontakt podacima.

Na današnjoj konferenciji za medije šef ICMP-ovog Programa za zapadni Balkan, Matthew Holliday, pojasnio je na koji način građani mogu da koriste ”Prijavu lokacije” za pružanje informacija.

“ICMP pozdravlja još jednom iskazanu opredijeljenost Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije za pronalaženje skrivenih grobnica putem obezbjeđivanja linka za ICMP-ovu “Prijavu lokacije” na svojoj internetskoj stranici,” on je istakao. “Nadamo se da će ovo rezultirati novim informacijama koje će pomoći da se locirajuju moguće masovne i skrivene grobnice i da će pomoći Komisiji za nestala lica Vlade Republike Srbije u naporima koje ulaže u pronalaženju nestalih“.

“Srbija je zadovoljna nastavkom saradnje sa ICMP-om koja je započela 1996. godine, a formalizovana 2001. godine kada je ICMP potpisala sporazume s nadležnim organima, što je uključivalo pružanje pomoći u pronalaženju posmrtnih ostataka nestalih lica i korištenje ICMP-ovog sistema identifikacije ljudi na osnovu DNK analize,” istakao je Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije. “Radujemo se nastavku saradnje sa ICMP-om kako bismo bili u mogućnosti da podržimo prava porodica – ko god one bile – da znaju kakve je sudbina njihovih najmilijih.”

“Prijava lokacije” je aplikacija u okviru Centra za upite (CZU), koji je dio ICMP-ovog Sistema za upravljanje podacima za identifikaciju (Identification Data Management System (iDMS)), globalnog sistema koji ICMP pruža vladama, porodicama nestalih, tehničkim ekspertima i drugim akterima koji su direktno uključeni u rješavanje pitanja nestalih lica. iDMS uključuje set snažnih integrisanih aplikacija koje podržavaju proces čuvanja, obrade i analize podataka o nestalim licima, istragama i identifikacijama. iDMS pruža siguran pristup bazi podataka bez obzira na to gdje se nalazite čime se povećava mogućnost međusobne saradnje među partnerima koji rade na pitanju nestalih lica.

Pored aplikacije “Prijava lokacije” CZU ima i nekoliko drugih dobro postavljenih funkcija koje su dostupne za javnost. Funkcija “Prijavi nestalo lice” pruža mogućnost unosa osnovnih biografskih podataka o nestalom licu – ime i prezime, datum i mjesto rođenja, fizički opis, imena članova porodice i okolnosti (ako su poznate) u kojima je nestalo lice posljednji put viđeno. Funkcija “Upit o nestalim licima” omogućava porodicama nestalih da prate ICMP-ov rad na identifikaciji putem tehnike poređenja profila DNK.