BiH Chief Prosecutor Goran Salihovic visits ICMP Headquarters and DNA laboratory

Meeting of ICMP Director General and BiH Chief Prosecutor in ICMP's HQ.
Sastanak generalne direktorice ICMP i glavnog tužioca Tužilaštva BiH u sjedištu ICMP

Sastanak generalne direktorice ICMP i glavnog tužioca Tužilaštva BiH u sjedištu ICMP

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Goran Salihović, posjetio je danas u Sarajevu sjedište i DNK laboratoriju Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP). Salihović je sa generalnom direktoricom ICMP-a, Kathryne Bomberger, razgovarao o dosadašnjoj saradnji između ove dvije institucije i generalno situaciji u traženju i identifikaciji nestalih osoba u oružanim sukobima krajem prošlog stoljeća u BiH.

Salihović je informisan o načinima na koje ICMP pomaže vladama Zapadnog Balkana i u svijetu na rješavanju problema osoba nestalih u oružanim sukobima, prirodnim nesrećama, kršenjima ljudskih prava i usljed drugih uzroka. Salihović je u pratnji Bombergerove obišao ICMP-ovu glavnu laboratoriju gdje su mu predstavljene naučne DNK metode koje je ICMP koristio u DNK identifikaciji više od 17.500 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu, od čega 14.500 u Bosni i Hercegovini.

Salihović i Bombergerova su razmatrali buduće aktivnosti kojim bi se proces pronalaska nestalih osoba mogao pospješiti, od kojih je poseban naglasak stavljen na nastavak rada radne grupe za reviziju slučajeva neidentifikovanih posmrtnih ostataka u mrtvačnicama u BiH.

Tokom sastanka je naglašeno da je više od 70 procenata nestalih osoba u BiH pronađeno, što je rezultat bez presedana. No, rečeno je da je se još oko 9.000 smatra nestalim. Po okončanju rata u BiH više od 30.000 osoba je smatrano nestalim.

Salihović tokom posjete ICMP-ovoj DNK laboratoriji u Sarajevu

Salihović tokom posjete ICMP-ovoj DNK laboratoriji u Sarajevu

ICMP je Salihoviću predstavio centar za upite na svojoj internet-stranici, putem kojeg se predstavnici domaćih institucija, uključujući Institut za nestale osobe (INO), istražitelje, sudsko-medicinski stručnjake i tužioce, mogu uživo i u svakom trenutku informisati o predatim izvještajima o DNK podudaranjima u ICMP-ovoj bazi podataka, kao i statusom svakog pojedinačnog slučaja koji su poslali ICMP-u na analizu.

„Želim se zahvaliti g. Salihoviću što je posjetio naše glavno međunarodno sjedište. Kao organizacija koja već 18 godina pomaže lokalnim vlastima u rješavanju pitanja nestalih osoba zahvalni smo uredu Tužilaštva Bosne i Hercegovine i g. Salihoviću za produktivne inicijative koje je preduzeo u posljednje vrijeme. Naprimjer, revizija 11 mrtvačnica širom zemlje koju je prošle godine inicirao ured g. Salihovića a u koju su uključeni ICMP-ovi forenzički antropolozi je već donijela rezultate, budući da smo ostvarili desetine novih DNK identifikacija zahvaljujući reviziji mrtvačnica u Mostaru i Nevesinju. Osim toga, u saradnji sa INO BiH i Tužilaštvom BiH na ekshumaciji Tomašice, ICMP je do sada ponašao podudaranje DNK za 253 osobe pronađene u ovoj masovnoj grobnici“, izjavila je generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger.

„Moje čestitke idu Vama gđo. Bomberger i stručnim licima u ICMP za profesionalnost i nepristrasnost u pronalasku i identifikaciji nestalih osoba u BiH i ovom regionu. Uspješnost naše saradnje daje mi nadu da će vlasti u BiH uspjeti pronaći i preostale nestale osobe. Često se sastajem sa porodicama nestalih iz cijele zemlje i dobro sam upoznat sa problemima u identifikaciji njihovih nestalih. Moj ured će ostati posvećen ovome i zadržaćemo ovo pitanje kao jedan od naših najvećih prioriteta u budućnosti“, izjavio je glavni tužilac Tužilaštva BiH Goran Salihović, koji je najavio skoru posjetu ICMP-ovom objektu u Tuzli i ICMP-ovoj DNK laboratoriji u Banja Luci.

ICMP je međunarodna organizacija sa sjedištem u Sarajevu osnovana za podršku Dejtonskom mirovnom sporazumu. ICMP danas aktivno pomagaže vladama i drugim institucijama na Zapadnom Balkanu i ostalim dijelovima svijeta u rješavanju društveno-političkih pitanja vezanim za nestale osobe i pomaže im u uspostavi efikasnih sistema za identifikaciju nakon oružanih sukoba i prirodnih nesreća.