BiH Chief Prosecutor meets with ICMP Director-General

Sastanak Salihovića i Bomberger

Sastanak Salihovića i Bomberger

Glavni tužitelj Tužiteljstva BiH, g. Goran Salihović, sastao se sa gđom Kathryne Bomberger, direktoricom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP).

Na sastanku je razgovarano o potrebnim aktivnostima i naporima u pronalasku i identifikaciji nestalih osoba u Bosni i Hercegovini. Procjene su da se još oko 9000 osoba, nakon rata u BiH vodi kao nestalo.

Naglašeno je da su do sada pronađeni su i identificirani posmrtni ostaci od oko 22000 osoba, a pronalazak i identifikacija preostalih osoba, postaje sve teži.

Na sastanku je razgovarano o mjerama i aktivnostima koje trebaju biti poduzete u vezi riješavanja procesa identifikacije za pronađene a još uvijek neidentificirane posmrtne ostatke koji se nalaze u mrtvačnicama i drugim objektima u BiH, kao i potrebnim naporima da se otkriju i pronađu preostale masovne grobnice i posmrtni ostaci za kojima se još uvijek traga. Također, razgovarano je i o potrebnim aktivnostima kako bi se uspostavila što kvalitetnija baza podataka o traženju i identifikaciji nestalih osoba.
Glavni tužitelj istakao je da je Tužiteljstvo BiH od počekta 2011. godine, zajedno sa Institutom za nestale osobe, predstavnicima ICMP kao i agencijama za sprovođenje zakona, aktivno uključeno u proces koordiniranja aktivnosti vezanih za ekshumacije i identifikacije nestalih osoba, te da su stručni suradnici i osoblje Tužiteljstva BiH, više stotina puta bili angažirani na terenu, tijekom procesa ekshumacija u svim krajevima Bosne i Hercegovine.

Također, istakao je da je proces pronalaska i identifikacije nestalih osoba, vrlo važan za procesuiranje predmeta ratnih zločina, jer dokumentacija o pronalasku i identifikaciji nestalih, predstavlja dokazni materijal u ovim predmetima, a također, pronalazak posmrtnih ostataka, vrlo je važan zbog obitelji žrtava, koje već duže od 17 godina, tragaju za nestalim članovima obitelji.

Glavni tužitelj Salihović, zahvalio se ICMP-u, na podršci Tužiteljstvu BiH, u radu na pronalasku i identifikaciji nestalih osoba, kao i mogućnostima organiziranja napredne obuke za tužitelje i osoblje, koje je angažirano u procesuiranju predmeta ratnih zločina.

Gđa Bomberger istakla je da je potrebno da sve institucije uključene u ovaj proces, ulože napore i bez odlaganja pristupe uspostavljanju mehanizma za pregled posmrtnih ostataka u svih 12 mrtvačnica u BiH, kako bi se utvrdilo šta su poteškoće u konačnoj identifikaciji oko 2500 osoba.

Istakla je da u ICMP, postoje izolirani genetički profili za veći broj osoba, koji se ne podudaraju sa uzorcima krvi koji su do sada uzeti od srodnika nestalih osoba, te da se trebaju poduzeti napori da se ovaj problem prevaziđe.

Na sastanku je dogovorena zajednička suradnja Tužiteljstva BiH i ICMP u budućnosti, radi pronalaska i identifikacije posmrtnih osoba za kojima se još uvijek traga, kao i procesu konačne identifikacije pronađenih posmrtnih ostataka.

Također, dogovoren je i dalji zajednički rad ovih institucija, u aktivnostima otkrivanja preostalih masovnih grobnica u BiH, za šta će se koristiti i satelitski snimci, kako bi se došlo do lokacija gdje se nalaze posmrtni ostaci.