Delegation of “Remembering Srebrenica” Project visit ICMP

Delegacija tokom obilaska ICMP-ove DNK laboratorije u Sarajevu.

Delegacija tokom obilaska ICMP-ove DNK laboratorije u Sarajevu.

Grupa vjerskih lidera iz Velike Britanije pod vodstvom bivšeg dopisnika BBC-a Martina Bella i predsjedavajućeg projekta „„Sjećanje na Srebrenicu“, Dr. Waqara Azmija, posjetila je u ponedjeljak i utorak sjedište i objekte Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu i Tuzli, u sklopu trodnevne posjete Bosni i Hercegovini.

U delegaciji su osim g. Bella bili i imam džamije Makkah u Leedsu, Qari Mohammed Asim; povjerenik Muslimanske asocijacije Altrincham, Elinor Chohan; islamski savjetnik u ministarstvu odbrane imam Asim Hafiz; sekretar za međuvjerska pitanja Crkve Engleske, dr. Toby Hauart; osnivač Međuvjerske fondacije Interfaith, Mehri Niknam; novinar i imam, Ajmal Masroor; šef parlamentarnih odnosa Katoličke biskupske konferencije Engleske i Velsa, Greg Pope, i izvršna direktorica u Islamskoj asocijaciji Britanije Julie Siddiqi.

Tokom posjete delegacija se upoznala sa radom ICMP-a u BiH, sa naglaskom na osobe nestale u Srebrenici 1995. godine. Osim toga, ICMP je delegaciju informirao o aktivnostima koje poduzima na pomaganju vladama širom svijeta da riješe problem nestalih osoba.

Posjeta je dio inicijative Dr. Waqara Azmija pod nazivom „Lekcije Srebrenice“ koja ima za cilj da upozna tvorce javnog mnijenja u Velikoj Britaniji sa Bosnom i Hercegovinom i ICMP.

„Zvjerstva počinjena u Srebrenici su svima nama podsjetnik na to šta su ljudska bića u stanju učiniti jedni drugima kada prevladaju mržnja, ekstremni nacionalizam i vjerska netrpeljivost“, izjavio je predsjedavajući projekta „Sjećanje na Srebrenicu“, Dr. Waqar Azmi tokom posjete. „'Sjećanje na Srebrenicu’ je projekat kojim nastojimo tu poruku prenijeti u Veliku Britaniju i dalje, kako bi svi spoznali šta su potencijalne posljedice mržnje i netrpeljivosti i u njihovim zemljama.“

ICMP je jedina specijalizirana međunarodna organizacija svoje vrste čiji rad obuhvata sve aspekte problema nestalih. ICMP je osnovan na samitu G-7 1996. godine u svrhu saradnje sa vladama i drugim relevantnim akterima u procesu pronalaženja i identificiranja osoba nestalih u ratovima iz 1990-ih u bivšoj Jugoslaviji.