Još mnogo posla treba biti urađeno kako bi se pronašle nestale osobe na zapadnom Balkanu

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) ostat će na području zapadnog Balkana sve dok porodicama nestalih osoba i relevantnim institucijama bude potrebna pomoć ICMP-a, kazala je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a u intervjuu za magazin “Dani”. Iako je više od 70% od 40.000 osoba nestalih tokom konflikta pronađeno, još uvijek je nepoznata sudbina 12.000 osoba, što znači da još mnogo posla treba biti urađeno kako bi se pronašle nestale osobe na zapadnom Balkanu, dodala je Bomberger.

U decembru 2014. godine vlade pet država potpisale su Sporazum o statusu i funkcijama ICMP-a, čime je ICMP dobio status međunarodne organizacije sa globalnim mandatom i sa sjedištem u Hagu.

Međutim, veliki broj funkcija ICMP-a ostat će u Bosni i Hercegovini narednih nekoliko godina. Osim toga, ICMP će podržavati regionalne institucije koje su odgovorne za traženje nestalih osoba, sve dok se finansijska sredstva budu mogla osigurati za to, rekla je Bomberger.

Regionalne vlasti i dalje mogu računati na pomoć ICMP-a u rješavanju složenih slučajeva nestalih osoba. Od ljeta ove godine, priliv izbjeglica koje prolaze kroz Balkan na putu ka sjevernoj Europi, kreirao je novu krizu kada je riječ o nestalim osobama. Precizan broj osoba koje su umrle ili su nestale tokom migracije nije poznat, ali se vjeruje da će biti visok, dodala je generalna direktorica ICMP-a.

Ona je izjavila da će ICMP nastaviti da pomaže domaćim vlastima u dokumentovanju zločina, uključujući i ekshumacije masovnih ili tajnih grobnica, te u pružanju stručnih iskaza vještaka u slučajevima ratnih zločina pred tribunalom u Hagu i domaćim sudovima.

ICMP će, također, raditi sa vlastima u cilju osiguravanja verifikacije Centralne evidencije nestalih osoba, kao i osnivanja Fonda za potporu porodicama nestalih osoba.

Dodala je kako će ICMP tražiti održavanje postojećih programa ili pokretanje novih u drugim zemljama; to će pomoći vladama da dovrše izradu regionalne baze podataka o nestalim osobama, kako bi se slučajevi mogli efikasno završiti; podržavati će regionalnu saradnju asocijacija porodica nestalih osoba, uključujući i zajedničke oblike sjećanja, te će asistirati u obučavanju tužitelja, sudija i forenzičkih stručnjaka.

Kompletnom intervjuu sa Kathryne Bomberger, generalnom direktoricom ICMP-a možete pristupiti ovdje.