ICMP Launches Missing Persons Online Inquiry Center

ICMP Director General Kathryne Bomberger addresses the media during hte presentation of ICMP Online Inquiry Center at ICMP Headquarters

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) pokrenula je danas u svojem glavnom uredu interaktivni pretraživač pod imenom „ICMP-ev online centar za upit o nestalim osobama“. ICMP-ev online centar za upit o nestalim osobama omogućit će porodicama nestalih i drugima da preko interneta provjere slučajeve nestalih osoba pomoću tri različita pretraživača: „Upit o nestalim osobama“, „Upit o uzorcima posmrtnih ostataka“ i „Upit o grobnicama“.

Porodice koje su ICMP-u prijavile nestalu osobu moći će pomoću „Upita o nestalim osobama“ pronaći informacije o statusu slučaja. „Online centar za upit o nestalim osobama“ je interaktivan, što znači da će porodice moći da pronađu ali i pruže informacije. Nadalje, predstavnici institucija vlasti i sudsko-medicinski vještaci koji su ICMP-u na DNK analizu predali uzorke posmrtnih ostataka će pomoću „Upita o uzorcima posmrtnih ostacima“ moći pratiti konkretne slučajeve. „Upit o grobnicama“ će korisnicima omogućiti da pronađu osnovne informacije o statusu DNK analize po mjestu ekshumacije.

„ICMP-ev online centar za upit o nestalim osobama je pretraživač koji će značajno unaprijediti transparentnost i odgovornost u procesu traženja nestalih osoba“, izjavila je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a. „Srodnici nestalih osoba koji su ICMP-u dali uzorak krvi će po prvi put moći putem naše internet-stranice pratiti status njihovih slučajeva. Ako je ICMP pronašao podudaranje DNK, porodice će biti upućene instituciji koja je od nas dobila izvještaj o podudaranju“.

„ICMP-ev online centar za upit o nestalim osobama je od danas dostupan članovima porodica koje su donirale krvne uzorke ICMP-u i drugima koji traže osobe nestale tokom oružanih sukoba u 1990-tim na Zapadnom Balkanu. Ovaj centar će uskoro biti proširen i na slučajeve iz ostalih dijelova svijeta u kojim ICMP ima svoje aktivnosti, odnosno gdje još ima otvorene slučajeve. ‘Upit o uzorcima posmrtnih ostataka’ će biti dostupan samo vladinim institucijama i sudsko-medicinskim vještacima koji su dio ICMP-evog DNK identifikacijskog programa. ‘Upit o grobnicama’ će uskoro biti dostupan cijeloj javnosti“, izjavio je zamjenik direktora odjela forenzičkih nauka ICMP-a, Adnan Rizvić.

Adnan Rizvic, ICMP Deputy Director of the Forensic Science Department, explains the ICMP Online Inquiry Center to journalists at ICMP Headquarters in Sarajevo.

ICMP-eva baza podataka sadrži oko 150.000 genetskih profila dobijenih od porodica nestalih osoba i vladinih institucija diljem svijeta. Ova baza sadrži preko 90.000 krvnih uzoraka dobijenih od članova porodica nestalih i preko 50.000 uzoraka posmrtnih ostataka koje su ICMP-u predale institucije vlasti koje se bave traženjem nestalih osoba.

Provjerom podudaranja DNK profila koje dobija iz uzoraka krvi porodica i DNK profila iz posmrtnih ostataka koje prima od institucija vlasti, ICMP pomaže u identifikaciji osoba nestalih u oružanim sukobima, zločinima protiv čovječnosti i prirodnim nesrećama. Analizom DNK u svrhu provjere identiteta ICMP je pomogao u zatvaranju preko 18,000 slučajeva nestalih osoba.

ICMP nastoji obezbijediti saradnju vlada i drugih organa vlasti pri lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba, drugih oblika neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava, te nastoji pružiti pomoć u provođenju ovih aktivnosti. ICMP je prvi uveo upotrebu DNK-tehnologije u masovnu identifikaciju nestalih osoba i posjeduje DNK-laboratorijski sistem najvećeg kapaciteta na svijetu za tu namjenu. Zahvaljujući tome, postao je centar koji pruža ovakvu pomoć u cijelom svijetu, ne samo u slučajevima kršenja ljudskih prava, nego i u slučajevima prirodnih nesreća. ICMP je razvio jedinstvenu softversku platformu „fDMS” za upravljanje ovim složenim podacima, koju daje na korištenje vladama.