Missing Persons Institute of Bosnia-Herzegovina Excavates Key Mass Grave Sites in Herzegovina

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine (INO) nastavlja sa radom na lociranju i iskopavanju masovnih grobnica. Timovi INO-a počinju sa radom na dvije ključne lokacije u jugoistočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Rad na ove dvije lokacije pokazuje spremnost i sposobnost Instituta da funkcioniše kao državna institucija sa zadatakom pronalaženja oko 17,500 osoba nestalih širom Bosne i Hercegovine.

Proces ekshumacije je već počeo na lokaciji Bahtijevica, u blizini mjesta Goranci pored Mostara i na još jednoj lokaciji u blizini Posušja. Prema informacijama INO-a, lokacije su povezane sa događajima iz perioda avgust 1992. godine – početak 1993. godine. Članovi Kolegija direktora INO-a: Milan Bogdanić, Marko Jurišić i Amor Mašović, u pratnji delegacije u kojoj su se našli i članovi Savjetodavnog odbora, obišli su ovo područje.

Od početka 2008. godine, INO je pomagao i radio na pronalasku, ekshumaciji i obradi više od stotinu pojedinačnih i masovnih grobnica širom zemlje. Rad Instituta za nestale osobe predstavlja najvažniji i najdjelotvorni dio procesa traženja osoba nestalih u BiH tokom sukoba 1992.-1995. godine. INO je trenutno u procesu preuzimanja više operativnih odgovornosti, jer je započet prenos podataka iz Centralne evidencije nestalih osoba u Bosni i Hercegovni (CEN BiH), koju su kreirali stručnjaci Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP).

“INO je posvećen svom zadatku i ubrzanom rješavanju sudbine nestalih osoba”, rekao je Milan Bogdanić, predsjedavajući Kolegija direktora INO-a. “Naš cilj je i uspostavljanje centralne baze podataka nestalih osoba, a u prilog predanosti tom zadatku svjedoči svakodnevno prisustvo istražitelja INO-a iz regionalnih i terenskih kancelarija prilikom obavljanja procjene pojedinačnih i masovnih grobnica.”

“Prizor kojem danas svjedočimo, u pećinama i kamenolomima u Hercegovini, užasno je naslijeđe sa kojim se suočavamo trinaest godina nakon okončanja sukoba u Bosni i Hercegovini”, rekla je gospođica Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a, “ali smo i svjedoci posvećenosti i sve veće sposobnosti INO-a da se suoči sa tim naslijeđem, čime pomažu ovoj zemlji da ostavi prošlost iza sebe i krene ka stvaranju nove stabilnosti.”

ICMP je suosnivač INO-a, koji je osnovan 2005. godine kao državna institucija, a preuzeo je dužnosti, zaposlenike i budžete entitetskih tijela za traženje nestalih. Rad INO-a također doprinosi i primjeni Zakona o nestalim osobama, koji pomaže u zaštiti prava porodica nestalih osoba.

U pratnji članova Kolegija direktora INO-a Milana Bogdanića, Marka Jurišića i Amora Mašovića su bili gospođica Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a, Caroline Ravaud, specijalna predstavnica generalnog sekretara Vijeća Evrope, Njegova ekselencija Charles L. English, Ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini i gospodin Henry Fournier, šef Delegacije Međunarodnog komiteta crvenog krsta za Bosnu i Hercegovinu (MKCK).