Major software donation from Microsoft Corporation helps ICMP upgrade

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) sa zadovoljstvom objavljuje da je izvršena implementacija softvera koju je donirala korporacija Microsoft, a u tržišnoj vrijednosti od 162,000$. Navedena donacija će omogućiti ICMP-u da unaprijedi svoje operativne sisteme i nastavi svoj vitalni rad na pružanju pomoći vladama da riješe sudbinu nestalih osoba, uključujući i DNK analizu kojom ICMP pomaže u identifikaciji posmrtnih ostataka desetina hiljada osoba stradalih u ratovima, usljed kršenja ljudskih prava i u prirodnim katastrofama u cijelom svijetu.“Microsoftov operativni sistem i softver su ključni za svaki aspekt našeg rada. Ova velikodušna donacija pomoći će ICMP u svim aspektima njegovog rada. Microsoftova pomoć neprofitnim, obrazovnim i drugim sličnim organizacijama je zbilja jedinstvena”, izjavio je ovim povodom Adam Boys, ICMP-ev glavni operativni direktor i direktor finansija.

Donacija Microsoft korporacije u ukupnom iznosu od 161,743 američkih dolara dio je Microsoftove globalne inicijative poznate pod nazivom „Unlimited potential” čiji je cilj da do 2015. godine dopre do sljedeće milijarde ljudi kombinujuću modernu tehnologiju i jaka partnerstva sa vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama i partnerima.

“Izuzetno nam je drago što je Microsoft korporacija, putem svog projekta ‘Unilimited Potential’, prepoznala važnost onoga što ICMP radi, kako na lokalnom tako i na globalnom nivou. Nadamo se će ova donacija u softveru pomoći ICMP-u da još efikasnije obavlja svoj posao i da ćemo time i mi kao korporacija, barem manjim dijelom, doprinijeti u otkrivanju istine o sudbini nestalih osoba”, izjavila je Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsoft BiH.

Microsoftova donacija ICMP-u će pomoći na tri različita, ali jednako bitna nivoa. Kao prvo, unaprijediće informacione sisteme u ICMP-evom Odjelu za koordinaciju identifikacija u Tuzli (ICD), u kojem se najsavremenijim metodama pronalaze podudaranja između uzoraka krvi članova porodica nestalih osoba i uzoraka kostiju ekshuminarinh posmrtnih ostataka. Ovo je omogućilo identifikaciju preko 14.800 osoba nestalih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Pomoću svojeg revolucionarnog računarskog sistema u Tuzli, ICMP je u stanju da usporedbom uzoraka krvi, uzoraka kostiju i drugih podataka dostigne podudaranje od 99,98% preciznosti.

Drugo, Microsoftova donacija će poboljšati učinkovitost ICMP-eve DNK laboratorije u Sarajevu, u kojoj se identificiraju posmrtni ostatatci žrtava ratova na Balkanu, ali i onih koji su nestali u Čileu u 1970-tim godinama i tokom nedavnog potonuća trajekta na Filipinima. ICMP je također pružio pomoć nakon udara cunamija u Aziji i nakon uragana „Katrina”, a sa Interpolom ima potpisan sporazum o pružanju pomoći u slučaju velikih prirodnih katastrofa i incidenata na planu međunarodne sigurnosti.

Treće, donacija će poboljšati svakodnevni rad osoblja u ICMP-evim uredima i objektima u Bosni i Hercegovini i svijetu.

ICMP je uključen u rješavanje sudbina osoba nestalih u ratovima, usljed kršenja ljudskih prava i u prirodnim katastrofama u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Kosovu, Iraku, Kolumbiji, Čileu i Filipinima.